SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 30. ledna 2018

Home » » Recenze/review - CORROSIVE - Lucifer Gave the Faith (2017)

Recenze/review - CORROSIVE - Lucifer Gave the Faith (2017)


CORROSIVE - Lucifer Gave the Faith
CD 2017, MDD Records

for english please scrool down

Studený a bolestivý, takový je dech mrtvé milenky. Chodím sem, za hřbitovní zeď každý den, většinou k večeru, když se stíny začínají prodlužovat. Zvon z márnice upozorňuje, že za chvilku budeme muset opustit hřbitov. Ne, ještě zde zůstanu, ukrytý za náhrobek z pískovce. Schoulen v poloze plné očekávání, poslouchám nové album německých death metalistů CORROSIVE.

Ti na své novince "Lucifer Gave the Faith" perfektně vystihli chladnou a temnou atmosféru místa. Už jen pár hodin a setkáme se znovu, ve společném objetí budeme velebit jeden druhého a klasický death metal, který drásá, bolí a zároveň zmrazí naši mysl. Až na věky, amen!V desce "Lucifer Gave the Faith" jsem si pro sebe nalezl vše, co mám na dobré hudbě rád. Melodie, sílu, energii, tajemno, syrovost. Staroškolský death metal je zde kombinován s tím melodickým, švédským, v takovém poměru, že jsem musel padnout na kolena. Máme každý na světě přesně vymezený čas a já ten svůj s chutí strávím poslechem podobných nahrávek. Vždyť co může být lepšího, než když vše zapadne krásně do sebe - parádní obal, skladby, co hnijí zaživa, surový čitelný zvuk a hlavně melodie, na kterých budete viset jako ten nejhezčí oběšenec. Nové album CORROSIVE je pro mě obrovským překvapením a také zážitkem, který způsobuje hnilobu mé vlastní krve. Vynikající záležitost pro všechny, kteří mají rádi starý poctivý death metal s nezbytnou dávnou chladných motivů! 


Asphyx says:

The breath of a dead lover is cold and painful. I am walking around the graveyard wall every day, mostly in the evening when the shadows start to be longer. The bell from the morgue tells me that soon we will have to leave the graveyard. No, I will stay for a while hidden behind a sand-stone tombstone. I am shrink in the position of expectation, listening to the new album by German death metal band CORROSIVE

They perfectly captured the cold and dark atmosphere of the place on their new album “Lucifer Gave the Faith”. Only a few hours and we will meet again in hug we will glorify each other and the classic death metal which hurts and freezes our minds. For ever, amen!

On the album “Lucifer Gave the Faith” I have found everything I like about good music. Melodies, power, energy, darkness and rawness. The old school death metal is combined with melodic, Swedish death metal. The combination has the right ratio and I had to fall on my knees. All of us has some definite time on this world and I will gladly spend my time with listening to similar albums. What can be better than when everything just fits together – great cover, songs which rot alive, raw readable sound and most importantly the melodies on which you will hang like the prettiest hangman. The new album by CORROSIVE is a very big surprise for me but also a great experience which causes the rotting in my own blood. It is an excellent thing for everybody who like the old real death metal with the necessary cool old motifs!

tracklist:
01. Intro 
02. Taste the Pain 
03. At the Devils Door 
04. My Need to Kill 
05. Crown of Bones 
06. Leftovers 
07. Zombie Apocalypse 
08. My Eternal Hatred 
09. Dead Hate Living 
10. Lucifer Gave the Faith

band:
Andy-Gesang
Timo-Schlagzeug
Jona-Gitarre
Stephan-Gitarre
Sascha-Bass

Share this games :

TWITTER