New album of Czech death metal band HYPNOS - "The Blackcrow" (2020)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 8. ledna 2018

Home » » Recenze/review - HELLISH GOD - The Evil Emanation (2018)

Recenze/review - HELLISH GOD - The Evil Emanation (2018)


HELLISH GOD - The Evil Emanation
CD 2018, Everlasting Spew Records


Nad kostelem se stahují černá mračna. Ve vzduchu je cítit síra a zlo. Otevírám staré rezavé dveře a vstupuji dovnitř. Už začali, beze mě. S vyvoláváním temných sil. Pentagramy září do svitu plápolajících pochodní. Na oltáři leží dívka s proříznutým hrdlem. Peklo zase jednou otevřelo svoji náruč. Už jsou zde, italští death metalisté HELLISH GOD, aby podali další svědectví o záhrobních rituálech.

Kapela letos předkládá blasfemický materiál té nejvyšší kvality. Ostré a temné riffy, chorobný vokál, smrt v očích. To jsou všechno ingredience, které můžete nalézt i na nové desce "The Evil Emanation". Otevřete staré hrobky, aby vydaly svá poselství o zlu!Na "The Evil Emanation" se mi asi nejvíc líbí krutá hra s temnými náladami. Obdivuji i zvuk, který náležitě řeže. Náhodě nebylo ponecháno nic. Obal září do tmy jako oči samotné bestie. Hudba ctí death metalové základy z devadesátých let. Je poctivá, reálné, ošklivá jako tvář čerstvého oběšence. Při poslechu mě napadají lehké podobnosti a inspirace s polskými AZARATH, připadně KRISIUN, ABHORRENCE, REBALLEIUN, DEICIDE. Samozřejmě s vlastními zahnívajícími ingredienci. Album na mě působí jako starodávná černá mše k vyvolávání temných sil. Má potřebný tlak, obsahuje v sobě nezbytné kousky zla. Hněte, pálí jako pekelný oheň. Onen svět poslal HELLISH GOD, aby nás svojí hudbou spálili na popel. Letos se jim to rozhodně podařilo. Totální inferno, plné nahrubo nasekaných kusů zla! Vynikající blasfemický death metal!


Asphyx says:

There are black clouds over a church. In the air is sulphur and evil. I open old rusty door and walk in. They have already started, without me. They call dark forces. The pentagram is shining to the glow of the torches. There is a girl on the altar with sliced throat. Once again the Hell opened its arms. They are here, this Italian death metal band HELLISH GOD to give another testimony of the burial rituals.

This year the band gives us the blasphemy material of the highest quality. Sharp and dark riffs, sick vocal and death in eyes. All of this are ingredients on the new album “The Evil Emanation”. Open the old tombs so they can give their message of evil!

On the album “The Evil Emanation” I like the cruel game with dark moods. I admire the sound which really cuts. There is nothing left to chance. The cover shines to the dark like eyes of a beast. The music honours death metal basis from the 90s. It is hones, real, ugly like the face of a hang-man. While listening I can hear slight similarities and inspiration by Polish band AZARATH, or KRISIUN, ABHORRENCE, REBALLEIUN, DEICIDE. Of course, they have their own dull ingredients. The album feels like old black mass to evoke the dark forces. It has the needed pressure, has the necessary pieces of evil. Come on, it burns like a hell fire. The beyond world sent HELLISH GOD to burn us with their music. This year, they successfully did it. Total inferno, full of roughly chopped pieces of evil! Excellent blasphemy death metal!

Hellish God is:
Tya - Lead Vocals
Luigi Contenti - Drums
Michele Di Ioia - Rhythm, Lead Guitars and Backing Vocals
Stefano Malgaretti - Bass Guitars and Backing Vocals 

Share this games :

TWITTER