JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 31. ledna 2018

Home » » Recenze/review - PERPETRATÖR - Altered Beast (2018)

Recenze/review - PERPETRATÖR - Altered Beast (2018)


PERPETRATÖR - Altered Beast 
CD 2017, Caverna Abismal

for english please scroll down

Až jednou odevzdám své tělo stínům, nebude už návratu. Odpadne mi maso od kostí, stanu se potravou pro červy. Mé tkáně se rozpadnou a mozek napadne plíseň a hniloba. Nebude na mě hezký pohled, ale přesto budu dál poslouchal pravý rezavý thrash metal.

Pouštím si nové album portugalských thrasherů PERPETRATÖR a připadám si, jakoby mi někdo vrazil ruku do vnitřností a kroutili mi jimi do velké bolesti. Vypadá to, že jsme stejné krve, já i kapela. "Altered Beast" nenechá nikoho na pochybách. Je energickým albem narvaným tlakem a ostrými riffy.
"Altered Beast" je také deskou, která je plná klasického německého thrashe (DESTRUCTION, SODOM, KREATOR, PROTECTOR) osmdesátých a devadesátých let, s lehkou příměsí americké odnože, kdy je do skladeb přidávána přeci jen trošku větší melodičnost. Skladby náležitě řežou, zvuk je poctivě ostrý a špinavý a obal má také tu správnou atmosféru. Náhodě nebylo ponecháno nic a výsledkem je nahrávka, kterou si s chutí sebou vezmu do hrobu. Na PERPETRATÖR se mi asi nejvíce líbí, že má jejich tvorba spoustu nálad, emocí, připomíná mi erupci sopky, která právě začala chrlit oheň, lávu a pravý ortodoxní thrash metal. Pro mě osobně se jedná o vynikající záležitost. Už se těším, až zase své tělo odevzdám stínům. V pekle nám bude spolu dobře. Skvělý počin!Asphyx says:

Once when I will surrender my body to the shadows, there will be no return. My meat will drop out of my bones and it will become a food for worms. My tissues will break and my brain will be attacked by mould and rot. It will not be a nice picture to look at but I will continue in listening to rusty thrash metal. 

I am listening to the new album by Portuguese thrash band PERPETRATÖR and I feel like someone put guts in my hands and twisted them until I was screaming with pain. It looks like we have the same blood – me and the band. “Altered Beast” will not be left in doubts. It is an energetic album filled with pressure and sharp riffs.

“Altered Beast” is an album which is full of classic German thrash (DESTRUCTION, SODOM, KREATOR, PROTECTOR) of the 80s and 90s with a slight admixture of American music. There is a little more melodic music. Those songs nicely cut, the sound is sharp and dirty and the cover has the right atmosphere. There was nothing left to chance and the result is an album which I will take to grave. What I like the most about PERPETRATÖR is that their music has many moods, emotions, it seems like the eruption of the volcano which has just started to fire lava, smoke and the real orthodox thrash metal. Personally, I think that this album is excellent. I am looking forward to succumb my body to the shadows. We will be happy in hell together. Great achievement!


PERPETRATÖR lineup

Rick - vocals, bass
Paulão - guitars
Marouco - guitars
Ãngelo Sexo - drums (session)


Share this games :

TWITTER