DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 12. ledna 2018

Home » » Recenze/review - WATAIN - Trident Wolf Eclipse (2018)

Recenze/review - WATAIN - Trident Wolf Eclipse (2018)


WATAIN - Trident Wolf Eclipse
CD 2018, Century Media Records

for review please scroll down

Už jsem na to čekal dlouho. Pekelně dlouho. Na setkání se Satanem. V době, kdy se každá druhá black metalová kapela snaží hrát rock, psychedelii, případně folk, je novinka WATAIN velmi vítaným zpestřením. Vždyť co může být lepšího než krev, smíchaná s hlínou z vašeho oblíbeného hrobu a ohněm, nemám pravdu?

Mokvající ruka Jana Křtitele byla opět prokleta, znovu byly otevřeny dveře démonům. WATAIN jsou letos ve formě, v jaké je mám nejradějI. Nekompromisní, chladní, temní. Jejich skladby se trefují do všech krvavých ran, které mi kdy black metal způsobil. "Trident Wolf Eclipse" není převratným, ani objevným albem, ale jako řemeslo je to skvělý zážitek.WATAIN dokázali v přesném poměru smíchat temnotu se studenými zážitky z onoho světa. Mám rád klasický black metal ve stylu MARDUK, DISSECTION, MAYHEM, VALKYRJA, NECROPHOBIC a možná proto mě oslovilo album "Trident Wolf Eclipse" i tentokrát. Nenašel  jsem vlastně na desce žádné slabé místo - nic nebylo ponecháno náhodě. Zvuk je náležitě studený a špinavý, vokál drtivý a obal vynikající. Říká se, že Satan na sebe dovede vzít mnoho podob a tahle se mi moc líbí. Určitě znáte ten pocit, když vás nějaké album zasáhne, že se od něj nemůžete odtrhnout. Tak přesně to se mi stalo s novinkou. Cítím ve vzduchu krev, nasávám shnilou atmosféru celého díla a užívám si pravý nefalšovaný black metal. Víc nechci a ani nepotřebuji. Velmi dobrá deska!Asphyx says:

I have been waiting for a long time for this. For a hell long time. For my meeting with Satan. In the time when every second black metal band tries to play rock, psychedelia, or even folk, this new album by WATAIN is a very nice diversion. Well, what can be better than blood mixed with dirt of your favourite grave and fire, right?

Weeping hand of John the Baptist was once again cursed, the door were once again opened for demons. WATAIN are very fit this year and they have the shape I like the most. Uncompromising, cool, dark. Their songs hit all the bloody wounds which were done to my by black metal. “Trident Wolf Eclipse” is not a revolutionary nor unordinary album, however as a craft this is a great experience.


WATAIN managed to mix darkness with cold experiences from the beyond world in the right amount. I like classic black metal in the style of MARDUK, DISSECTION, MAYHEM, VALKYRJA, NECROPHOBIC and maybe this is why this album “Trident Wolf Eclipse” spoke to me once again. I have not find any weak place on this album – nothing was left to chance. The sound is nicely cold, dirty, the vocal is crushing and the cover is excellent. People say that Satan can have many forms and I like this one. I am sure you know the feeling when an album hits you and you cannot stop listening to it. This is what happened to me with this album. I can feel the blood in the air, I enjoy the rotting atmosphere of the whole album and I also enjoy the real black metal. I do not need anything else and I do not want anything else. Very good album!


tracklist:
1. Nuclear Alchemy 
2. Sacred Damnation 
3. Teufelsreich 
4. Furor Diabolicus 
5. A Throne Below 
6. Ultra (Pandemoniac) 
7. Towards The Sanctuary 
8. The Fire of Power 
9. Antikrists Mirakel

band:
E - Vocals
H - Battery
P - Guitar
S - Guitar
A - Bass

Share this games :

TWITTER