DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 16. února 2018

Home » » Recenze/review - ATARAXY - Where All Hope Fades (2018)

Recenze/review - ATARAXY - Where All Hope Fades (2018)


ATARAXY - Where All Hope Fades 
CD 2018, Dark Descent Records

for english please scroll down

Dekompozice (rozklad) je postupná dezintegrace mrtvé organické hmoty, vrcholící mineralizací, tedy úplnou přeměnou na látky anorganické, jako je voda, oxid uhličitý a různé soli. Rozkladu podléhají jak části těl (spadané listí, mrtvé kusy kůže), tak i celé organizmy poté, co zemřou. Příčinou rozkladu jsou nejen fyzikální, ale zejména také biologičtí činitelé, kteří mrtvou biologickou hmotu konzumují. zdroj Wikipedie

Teď už to vím jistě, na sto procent. Nové album španělských death metalistů ATARAXY způsobuje postupné hnití mého nebohého těla. Představte si, že ležíte pohození vedle cesty, nedávno vám někdo vyvrhl vnitřnosti z břicha a poslední, co jste na tomto světě cítili, byl nekonečný chlad. Death/doom metal ve stylu ASPHYX, HOODED MENACE, ABHORRENCE, BINAH, GOREPHILIA, AUTOPSY, DESECRESY, CONVULSE, BOLT THROWER mi hraje na poslední cestu a nese vznešený název "Where All Hope Fades.""Where All Hope Fades" je návykovým albem, které mě pokrylo prašivinou. Přeneslo mě na onen svět do tajemné záhrobní říše, naplnilo mě po okraj hnisem, špínou a studenými kousky ledu. Cítím se jako napadený snětí, pomalu hnijící, s odpadávajícím masem od kostí. Spolu se španělskou skupinou si užívám krásu opuštěných katedrál. Album se pro mě stalo častou povinností obzvlášť v pochmurných dnech, kdy se mraky dotýkaly země a chlad vstoupil do mé duše. ATARAXY se i na novince klaní stínům, hnilobě, touze po dalším rozkladu těla. Dělají to s řemeslnou pečlivostí, skvělým zvukem a nápady, které nenechají nikoho na pochybách - máme opět co do činění s vynikajícím death doomovým zážitkem. Jednou u mě dojde k totálnímu rozkladu, ale "Where All Hope Fades" budu poslouchat stále dál. Je totiž přesnou esencí toho, co mám na tomto stylu rád. Vynikající chorobný zážitek!


Asphyx says:

Now I know it for sure. A new album by Spanish death metal band ATARAXY causes the gradual rotting of my poor body. Image that you are lying next to the road, a while ago someone tear up your insides from your body and the last thing you felt on this world was an infinite coldness. Death/doom metal in the style of ASPHYX, HOODED MENACE, ABHORRENCE, BINAH, GOREPHILIA, AUTOPSY, DESECRESY, CONVULSE, BOLT THROWER is playing to my last trip and it bears a noble name “Where All Hope Fades”.

“Where All Hope Fades” is an addictive album which covered me with ash. It took me to the beyond world into the dark grave world, filled me with pus, dirt and cold pieces of ice. I feel like being attacked by infamy, slowly rotting with flesh falling off. With this Spanish band I enjoy the beauty of abandoned cathedrals. This album becomes a common duty for me especially during gloomy days when clouds were touching the ground and cold came into my soul. ATARAXY bow to the shadows, rot and desire for further decomposition of bodies on this album. They do that with craftsmanship concentration, great sound and ideas which do not leave anyone doubting – once again we have something to do with an excellent death doom experience. One day I will be totally decomposed, but “Where All Hope Fades” will be still in my ears. It is the exact essence of what I like about this kind of music. Excellent morbid experience!


TRACKLIST
1. The Absurdity of a Whole Cosmos  (3:43)
2. A Matter Lost in Time  (10:49)
3. One Last Certainty  (5:28)
4. As Uembras d'o Hibierno  (7:12)
5. The Mourning Path  (5:51)

6. The Blackness of Eternal Night  (12:24)


LINE-UP
Javi - Vocals, Guitars
Santi - Guitars
Edu - Bass
Viejo - Drums

Share this games :

TWITTER