JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 8. února 2018

Home » » Recenze/review - CRUCIFYRE - Post Vulcanic Black (2018)

Recenze/review - CRUCIFYRE - Post Vulcanic Black (2018)


CRUCIFYRE - Post Vulcanic Black
CD 2018, Pulverised Records

for english version please scroll down

Vždycky jsem snil o tom, že se jednou budu procházet krajinou po výbuchu sopky. Ani jsem netušil, že se mi můj sen splní při poslechu nové desky švédských CRUCIFYRE. Kapela letos ubrala na tvrdosti, přidala více melodií a temnoty. Výsledkem je album, které připomíná usedající prach, který zůstane na zemi po řece z lávy. 

Velmi dobře zvukově ošetřené album bude asi nejvíc vyhovovat starším fanouškům, kteří ještě sází u hudby na poctivou práci. Ze skladeb na všechny strany prýští hravost, talent, touha předložit energický a zároveň propracovaný materiál. Pokud máte rádi heavy metal, smíchaný s dobrým thrashem, rozhodně neváhejte. Líbí se mi zamyšlené, pomalejší chvilky, chladné vyhrávky i kusy nasekaných riffů. Vzpomínám spolu s kapelou na staré dobré BATHORY, BLACK SABBATH, POSSESSED, HELLHAMMER, MERCYFUL FATE, IRON MAIDEN, SLAYER. Vlivů je spousta a je to vlastně jedno. Důležitý je výsledek a ten je neskutečně návykový. "Post Vulcanic Black" se pro mě stalo hlavně albem pro chvíle odpočinku, pro snění o sopce někde na severu, která chrlí oheň, zkázu, smrt, led a hlavně poctivou reálnou hudbu plnou nadšení a melodií. CRUCIFYRE letos vydali vynikající desku, to vám podepíšu vlastní krví! Cítíte také to vnitřní pnutí, které z alba sálá na všechny strany? Tak to je znak kvality! Nahrávka, která připomíná lávu sopečného původu, právě schlazenou na bod mrazu! Excelentní záležitost!


Asphyx says:

I've always dreamed of going through the country after the volcano exploded. I did not even know that my dream would be fulfilled when listening to the new CRUCIFYRE album. This year, the band has taken on hardness, adding more melodies and darkness. The result is an album that reminds of the dying dust that remains on the lava river.

Very well sound-treated album will most probably suit for older fans who still love music for honest craft. From the tracks comes the playfulness, talent, the desire to present energetic and sophisticated material. If you like heavy metal mixed with good thrash, do not hesitate.

I like thoughtful, slower moments, cool tones and pieces of chopped riffs. I remember together with the band on the old good BATHORY, BLACK SABBATH, POSSESSED, HELLHAMMER, MERCYFUL FATE, IRON MAIDEN, SLAYER. There are a lot of influences and it does not really matter. The result is important and it is incredibly addictive.

"Post Volcanic Black" became for me mainly an album for moments of rest, dreaming of a volcano somewhere in the north, a volcano that burns fire, destruction, death, ice and especially honest real music full of excitement and melody. CRUCIFYRE have released an excellent record this year, I will sign it for you with my own blood! Do you also feel the inner tension that is blazing from the album on all sides? So it's a sign of quality! Recording that resembles a lava just to the freezing point! Excellent material!


TRACKLIST
1. Post Vulcanic Black  (6:11)
2. Thrashing With Violence  (3:15)
3. Mother's Superior Eyes  (5:44)
4. War Chylde  (3:41)
5. Hyper Moralist (Deemed Antichrist)  (6:12)
5. 200 Divisions  (4:13)
6. Död Människa?  (4:19)
7. Murder And Sex And Self-Destruction  (2:53)
8. Copenhagen In The Seventies  (6:42)
9. Serpentagram  (5:13)


LINE-UP
Karl Buhre – Vocals
Patrick Nilsson – Lead Guitar
Alex Linder – Lead Guitar
Christian Canales – Bass
Yasin Hillborg – Drums
Share this games :

TWITTER