JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 19. února 2018

Home » » Recenze/review - GRACELESS - Shadowlands (2017)

Recenze/review - GRACELESS - Shadowlands (2017)


GRACELESS - Shadowlands
CD 2017, Raw Skull Recordz

for english please scroll down

Staré rakve zase hoří, démoni se radují! Zrozeni z popela nenávisti, zplozenci pekla, znovu vstoupili na náš svět, aby jej zničili pravým nefalšovaným old school death/doom metalem. Odkaz starých Sumerů, temnoty, šílenství a hniloby nám přinášejí holandští GRACELESS. Smečka, složená ze zkušených a slavných maniaků tamní scény. 

Zničený hřbitov, připomínající dávné rituály, nemrtví tančící za zvuku "Shadowlands". Hudba zde zní jako soundtrack k posledním věcem člověka. Vynikající chladný zvuk dodává na prašivé atmosféře, vokál žaluje nad osudem lidského rodu a bicí duní jako kladiva samotného Satana. Vítejte ve válce s nebem! Pochmurná, nekonečně bolestivá je nálada této desky. Musím se vydat do země stínů. Přidávám hlasitost."Shadowlands" je nahrávkou, která by mohla oslovit fanoušky BOLT THROWER, TEMPLE OF VOID, ASPHYX, HOODED MENACE, COFFINS, HAIL OF BULLETS, starých SINISTER, PESTILENCE. Jedná se přesně o ten druh krvavě mokvající nahrávky, která vás uhrane, rozemele na prach a pohřbí navěky. Zkušenost muzikantů se zde potkává se skvělým provedením. Pohybuji se v záhrobí již dlouhá léta a GRACELESS jsou pro mě velkým překvapením. Death a doom metal je namíchán přesně v tom poctivém poměru, který dělá dobře mé prokleté duši. Skladby mě pálí, bolí, drásají a zároveň chladí. Nemrtví mi podávají své kostnaté ruce, démoni mě stahují dolů do podzemní říše Sumerů. Album zní jako ozvěny z onoho světa. Volám na pomoc všechny temné síly! Dnes bude dlouhá noc. K okultnímu obřadu nám bude hrát "Shadowlands". Vynikající, smrtí doslova nasáklá nahrávka!Asphyx says:

Old coffins are burning again, demons rejoice! Born from the ashes of hatred, hell-bearers have once again entered our world to destroy it with true-true school death / doom metal. Links of ancient Sumer, darkness, madness and rot are brought to us by Dutch GRACELESS. The band, consisting of experienced and famous local scene maniacs.

The ruined cemetery, reminiscent of ancient rituals, is undead dancing at the sound of "Shadowlands". The music here sounds like the soundtrack to the last things of man. Outstanding cool sound adds to the dusty atmosphere, the vocals sue the fate of the human race and the drums as the hammer of Satan himself. Welcome to war with heaven! Gloomy, infinitely painful is the mood of this record. I have to go to the shadows. I turn the volume up.


"Shadowlands" is a recording that could appeal to fans of BOLT THROWER, TEMPLE OF VOID, ASPHYX, HOODED MENACE, COFFINS, HAIL OF BULLETS, old SINISTER, PESTILENCE. It's exactly the kind of bloody blasting record that gets you burned, dusty and bury forever. The musicians' experience is met with great performance here. I have been in the graves for years and GRACELESS is a grand surprise for me. Death and doom metal are mixed exactly in that honest ratio that makes my cursed soul well. Tracks make me burn, hurt and cool too. Undead, they give me their bony hands, the demons drag me down to the underground empire. The album sounds like an echo from that world. I call for all dark forces to help! Today will be a long night. An Occult ceremony will be played by "Shadowlands". Excellent, death-literally soaked recording!

Tracklist:
01. Shadowlands
02. Legions of the Fallen
03. Slashed and Served
04. Heroin Filled Veins
05. Sumerian Flames
06. We Will Be Gods
07. Die on Demand
08. Iron Tears
09. When the Last Light Fades

band:
Kreft - Vocals / Guitars,
Marc - Drums,

Jasper - Bass,
Bjorn - Guitars.


Share this games :

TWITTER