JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 23. února 2018

Home » » Recenze/review - NECROPHOBIC - Mark of the Necrogram (2018)

Recenze/review - NECROPHOBIC - Mark of the Necrogram (2018)NECROPHOBIC - Mark of the Necrogram
CD 2018, Century Media Records


for english please scroll down

Říká se, že každé zrození démona je provázeno bouří. Obloha se zatáhne a z mraků začne pršet krev. Musí se potkat smrt, temnota a chlad. Musí ožít nemrtví, musíte mít pocit, že neuvidíte už nikdy žádné světlo. Z lůna prokleté matky pak vyleze nechutná zrůda s blesky v očích. Zlo započne.

Na nové album legendárních švédských tmářů NECROPHOBIC jsem čekal s velkým napětím. Bál jsem se vyhoření, případně jejich vystoupení ze stínu. Hned na začátek musím vaše obavy uklidnit. Švédi jsou i letos neskutečně chladní, temní a návykoví, jako kopání hrobů. Kombinaci blacku a smrti opět zvládli na výbornou. Mám již od prvních poslechů pocit, že jsem nucen se přehrabovat v hromadě zmrzlých kostí.Na "Mark of the Necrogram" asi nejvíc oceňuji schopnost kapely napsat nápadité a zajímavé songy. Démoni opět chodí mým pokojem a do tmy září žhnoucí pentagramy. Skladby se mi postupně zadírají pod kůži a i když NECROPHOBIC nepřicházejí s ničím novým, jejich řemeslo je uvěřitelné a zvládnuté na výbornou. Nenechejte se dlouho přemlouvat a podejte ruku svému vlastnímu démonovi. Vezme vás spolu s kapelou na nekonečný výlet do záhrobí. Uvidíte tváře nemrtvých, necháte se podmanit skvělým mrazivým zvukem, rozsekají vás dunivé bicí a spolu s vokalistou budete bědovat nad osudem lidského rodu. NECROPHOBIC se povedlo vrátit ve velkém stylu. Novinka je jasnou a zřetelnou výpovědí o samotné smrti. Black a death metal je zde kombinován přesně v tom chorobném poměru, který vás pohřbí zaživa. Peklo znovu otevřelo svoje brány, stačí jen vstoupit. Skvělá deska!


Asphyx says:

People say that each birth of a demon is followed by a storm. The sky becomes black and it is raining blood from the clouds. The death, darkness and coldness must meet. The undead must wake up, you must have the feeling that you will never see the daylight. From the uterus of a cursed mother is crawling a disgusting monster with lightings in its eyes. The evil will be released. 

I had been so excited for a new album by a legendary Swedish obscurants NECROPHOBIC. I was afraid that the band might lost their talent, or they would came out of the shadows. But at the beginning I have to calm you down. Those Swedish guys are so cold this year, dark and addictive just like grave-digging. The combination of black and death was done nicely again. Since the first listening I have had the feeling that I must rake within pile of frozen bones.


What I admire the most about the album “Mark of the Necrogram” is that the band is able to compose interesting and creative songs. The demons are walking around my room and there are pentagrams shining through the night with fire. Those songs are slowly getting under my skin and although NECROPHOBIC do not came with anything new, their craft is believable and they did a very good job with it. Do not hesitate with buying this album and give your own demon your hand. It will take you with the band to an endless trip to the beyond world. You will see the faces of the undead, let yourself succumb to the great freezing sound, the booming drums will crush you and you and the vocalist will lament over the destiny of the humankind. NECROPHOBIC achieved to return in a great style. The new album is a clear dismissal of the death itself. Black and death metal is combined here in the sick mixture which will bury you alive. The hell opened its gates again, just go through. Excellent album!

tracklist:
1. Mark of the Necrogram 
2. Odium Caecum 
3. Tsar Bomba 
4. Lamashtu 
5. Sacrosanct 
6. Pesta 
7. Requiem for a Dying Sun 
8. Crown of Horns 
9. From the Great Above to the Great Below 
10. Undergången

band:
Anders Strokirk – vocals
Sebastian Ramstedt – guitars
Johan Bergebäck – guitars
Alex Friberg – bass
Joakim Sterner – drums

Share this games :

TWITTER