SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 18. února 2018

Home » » Recenze/review - OBSCENE - Sermon to the Snake (2018)

Recenze/review - OBSCENE - Sermon to the Snake (2018)OBSCENE - Sermon to the Snake 
tape 2018, Blood Harvest

for english please scroll down

Já vím, má práce není pro mnohé příliš zajímavá, ale někdo ji dělat musí. Vstávám každý den brzy ráno a už za úsvitu před sebou hrnu hromady plné kostí, špíny a death metalu. Pískám si do rytmu, jsem spokojený. Mě se tady, na onom světě, moc líbí. Mám neustálý přísun nových mrtvol i dobrého smrtícího kovu.

Kupříkladu takoví američtí maniaci OBSCENE a jejich prvotina "Sermon to the Snake". Hned od prvního poslechu z ní cítím sílu, energii ze starých časů, oddanost stylu i poctivost. Smrtící řemeslo se musí dělat srdcem, jinak to nejde. OBSCENE to moc dobře vědí a předkládají nám letos kazetu, která se v záhrobí neztratí. "Sermon to the Snake" vám rozdrtí lebku na několik částí ostrými riffy a motivy ve stylu ASPHYX, CIANIDE, EDGE OF SANITY, DEMIGOD, starými PESTILENCE, BENEDICTION. Zkrátka a jednoduše, jedná se o desku, která musí dobře dělat snad každému, kdo se jen někdy otřel o čerstvě otevřený hrob. Rakve zase praskají tlakem, všichni mají v očích šílenství a peklo vydává další svědectví o nekonečném utrpení. OBSCENE jsou pro mě pokrevní příbuzní ze záhrobí, o tom netřeba diskutovat. Už se zase těším, až ráno nastoupím do práce a vykopeme spolu další hluboký hrob. Old school death metalový masakr, u kterého praskají lebky tlakem! Velmi dobře!


Asphyx says:

I know, my job is not very interesting for some people but somebody has to do it. I wake up early in the morning every day and even before the dawn I am thronging piles of bones, dirt and death metal. I whistle in the rhythm and I am happy. I really like this beyond world. I have the constant supply of new corpses and even good death metal.

For example, the American maniacs OBSCENE and their first album “Sermon to the Snake”. Right from the first listening I feel the power, energy from the good old days, dedication to the style and honesty. Deadly craft has to be done by heart or it would not work. OBSCENE know how to do that and they gave us a cassette this year which will not be lost in the graves. 

“Sermon to the Snake” will smash your skull into several pieces with sharp riffs and motives in the style of ASPHYX, CIANIDE, EDGE OF SANITY, DEMIGOD, old PESTILENCE, BENEDICTION. Let´s just say that this album is suitable for everybody who even once has saw a freshly opened grave. Coffins are cracking again with pressure, everyone has madness in their eyes and the hell gave us another testimony of the endless suffering. OBSCENE are my blood relatives from the world beyond, no arguments here. I am so looking forward to go to work in the morning to dig another deep grave together. Old school death metal massacre which makes skulls crack with pressure. Very good!

TRACK STREAM:Share this games :

TWITTER