Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 20. března 2018

Home » » Recenze/review - THE CROWN - Cobra Speed Venom (2018)

Recenze/review - THE CROWN - Cobra Speed Venom (2018)


THE CROWN - Cobra Speed Venom 
CD 2018, Metal Blade Records

for english please scroll down

Ledová bouře vás uhrane, zničí a zmrazí na věky. Do obličeje vám bičují ostré částečky ledu. Nastavujete svoji tvář, pálí vás oči a krve by se ve vás nedořezal. Smrt je tak blízko a tolik přitažlivá. Jako zmrzlá mrtvola bez srdce. S vyčítavým výrazem, se skleněným černým pohledem plným strachu.

Nové album legendárních melodických death metalistů THE CROWN opravdu nejvíc připomíná ledovou bouří někde za polárním kruhem. Skladby mají neskutečný tlak, řežou jako kus ledu, kterým vám někdo probodne mozek. Jsem k desce doslova přikován, uhranut její silou, zvukem, energií a hlavně originálními nápady. V téhle bouři budu často a rád trávit svůj čas.
"Cobra Speed Venom" je albem plným jasného a zřetelného rukopisu kapely. Studené melodie se zde potkávají s devastujícími pasážemi. A vokál? Johan Lindstrand opět předvedl skvělý výkon. Přirovnávat tvorbu této legendy k jiným je spíš trestuhodné, melodický death metal a thrash jí natolik sluší, že to ani není potřeba. Novinka je vlastně dokonalá po všech stránkách. Už jen obal napovídá mnohé. Vložil jsem CD do přehrávače, zmáčkl play a na stěnách mého pokoje se objevily mocné pavučiny ledu. Já jsem tím kusem těla, nalezeným u cesty. Deska je jako dokonale vybroušený drahokam, který se leskne černou krví. Otevřete svoji mysl, mráz přichází! THE CROWN se vrátili ve velkém stylu a jsou neskutečně heavy, silní a studení! Melodická death metalová symfonie, dokonalý opus, u kterého zmrznete na kost. Vynikající nahrávka, která mě doslova uhranula! Asphyx says:

The ice storm will destroy you, destroy and freeze forever. There are sharp particles of ice in your face. You set your face, your eyes are burning and the blood is drawn. Death is so close and so appealing. Like a frozen corpse without a heart. With an accusing expression, with a glass of black eyes full of fear.

The new album of the legendary melodic death metalist THE CROWN really reminds of an ice storm somewhere beyond the polar circle. Tracks have unreal pressure, they cut like a piece of ice that somebody is stabbing to your brain. I am literally attached to the album, starved by its power, sound, energy and all original ideas. In this storm I will like to spend my time.


"Cobra Speed Venom" is an album full of clear and distinctive handwriting of the band. Cold melodies meet with devastating passages here. And vocal? Johan Lindstrand again showed great performance. Comparing the creation of this legend to others is punishable, melodic death metal and thrash is so good that it is not even needed. The new album is actually perfect in all aspects. Just the packaging suggests a lot. I put the CD in the player, squeezed the play, and a powerful cobweb of ice appeared on the walls in my room. I am the piece of body found along the way. The album is like a perfectly polished gem that glitters with black blood. Open your mind, frost is coming! THE CROWN come back in style and are incredibly heavy, strong and cool! The melodic death metal symphony, the perfect opus for which you freeze to the bone. Excellent recording that literally beat me!

tracklist:
01. Destroyed By Madness
02. Iron Crown
03. In the Name of Death
04. We Avenge!
05. Cobra Speed Venom
06. World War Machine
07. Necrohammer
08. Rise In Blood
09. Where My Grave Shall Stand
10. The Sign of the Scythe
11. Nemesis Diamond (bonus track)
12. The Great Dying (bonus track)

band:
Johan Lindstrand - Vocals
Magnus Olsfelt - Bass
Marko Tervonen - Guitar
Robin Sorqvist - Lead guitar and backing vocals
Henrik Axelsson - Drums
  

Share this games :

TWITTER