Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 17. března 2018

Home » » Recenze/review - ENGULF - Subsumed Atrocities (2017)

Recenze/review - ENGULF - Subsumed Atrocities (2017)


ENGULF - Subsumed Atrocities
EP 2017, Everlasting Spew Records

for english please scroll down

Berou do rukou mojí hlavu, frézují do ní nové drážky. Jsem znovuzrozen, se zcela novým čipem v hlavě. Být strojem budoucnosti není zase tolik špatné. V srdci ze spletitých obvodů mi tepe chlad, jsem loutkou, ovládanou z centrály. Jsem součástí nového světa. A všechny vás jednou zabiju.

Hrozba vzpoury strojů, tak jak ji známe z filmů a knih není zase tak daleko. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Spousta z nás již dávno ovládána je. Jen si to neuvědomuje. Sci-fi téma je obsaženo i v textech amerických šílenců ENGULF. Kapely, která se hudebně zhlédla v materiálu třeba takových GORGUTS, MORBID ANGEL, HATE ETERNAL, ULCERATE. A to jak zvukově, tak v nápadech, které jsou velmi podobné.Máte tak dvě možnosti, buď přistoupíte na jejich hru, či nikoliv. Osobně si novinku užívám, jen si občas říkám, zda by to nechtělo skladby něčím oživit. Hodně záleží na tom, na jaký death metal jste ve svém mládí přísahali. Ten od ENGULF je propracovaný, mokvající, dunivý, americky temný. Nemám s tím v zásadě žádný velký problém, dokonce si skladby opravdu s chutí rvu do hlavy, na nějaké blahořečení to ale zatím není. Dvě skladby jsou na hodnocení málo, ale směr, jakým se ENGULF vydají, lze již dnes tušit. Pokud zůstanou u své morbidní vzpoury strojů, budu spokojen. Masakrující death metal staré americké školy, u kterého budete mít pocit, že po vás jdou vetřelci z vesmíru. Velmi dobrá ochutnávka!

Asphyx says:

They took my head into their arms, they are nailing another scars into my skull. I am being born again with a brand new chip in my head. It is not that bad to be a machine from the future. I have a heart of circuits and it beats cold. I am a muppet which is controlled from the office. I am a part of the new world. And I will kill all of you. 

The fear of machines which will rule us like in the movies or books is not that far away. Just look away around you. Many of us has already been ruled over. You just do not realize that. A Sci-fi topic is in the lyrics of the American madmen ENGULF. This is a band which musically follows bands like GORGUTS, MORBID ANGEL, HATE ETERNAL, ULCERATE. Not only musically but also in case of ideas which are sometimes very similar. 

You have two options – follow their game or not. Personally, I enjoy the new album but I just sometimes tell to myself that the songs should be a little more colourful. It really depends on what death metal you used to like in your teens. The death metal by ENGULF is worked out, rotting, rumble and American dark. It is not a problem for me and I even put the album into me head regularly with passion but I do not worship them. There are only two songs and I cannot judge them on that, but you can imagine the way ENGULF want to go. If they will stay in the morbid revolt of machines, I will be satisfied. A massacre death metal of the American old school which will make you feel like aliens want to kill you. A very good taste!

Share this games :

TWITTER