DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 11. března 2018

Home » » Recenze/review - GRAVE SPIRIT - The Beast Unburdened By Flesh (2018)

Recenze/review - GRAVE SPIRIT - The Beast Unburdened By Flesh (2018)


GRAVE SPIRIT - The Beast Unburdened By Flesh
7" EP 2018, Iron Bonehead

for english please scroll down

Inferno! Peklo! Smrt! Black metal! Všechno lze vycítit z nové desky GRAVE SPIRIT. Jednoduché, na kost ohlodané riffy, mrtvolná atmosféra a špinavý feeling. "The Beast Unburdened By Flesh" je hodně ortodoxním albem, jdoucím až k samotným krvavým kořenům stylu. Jakoby peklo otevřelo své brány a začalo plivat na všechny strany síru. Pro pochopení zla je někdy nutné se vrátit po časové ose zpět. U této desky je to doslova nutnost. Jinak ji nepochopíte.GRAVE SPIRIT překládají ryzí, nekompromisní materiál. Skladby jsou doslova narvané nenávistí, hnilobou a tmou. Představte si starý opuštěný hrob, ve kterém byly dlouhá léta uloženy nahrávky prvních black metalových kapel. Američané je exhumovali, opatřili prašivým zvukem a předhodili nám jako mršinu. Pokud jste fanoušci podobných záležitostí, budete určitě spokojeni. Rád se nechávám pokrýt pavučinami, s chutí nasávám zápach otevřených hrobů. Jste na tom podobně? Tak neváhejte. Smrt už čeká! Ortodoxní black metal ve velmi zlé podobě. Chorobné album!Asphyx says:

Inferno! Hell! Death! Black metal! You can feel all of that from the new album by GRAVE SPIRIT. Simple, bitten riffs, deadly atmosphere and dirty feeling. “The Beast Unburdened By Flesh” is a very orthodox album which goes to the bloody roots of the style. It seems like the Hell has opened its gates and it started to spit around sulphur. To understand the evil you have to go back in time. And you really have to do it with this album. Otherwise you will not understand the album.

GRAVE SPIRIT gave us clear, uncompromising material. The songs are literally full of hate, rot and darkness. Imagine an old abandoned grave where are records of the first black metal bands. Those Americans exhumed them, gave them ashy sound and threw it to us like an old piece of meat. If you are fans of similar music you will be satisfied. I like to be covered with spider webs, I like to feel the smell of opened graves. Do you like the same things? Do not hesitate. The death is waiting for us! Orthodox black metal is its evil shape. A sick album!


MORE INFO:
Share this games :

TWITTER