DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 8. března 2018

Home » » Recenze/review - NECRODEATH - The Age Of Dead Christ (2018)

Recenze/review - NECRODEATH - The Age Of Dead Christ (2018)


NECRODEATH - The Age Of Dead Christ
CD 2018, Scarlet Records

for english please scroll down

Představte si nekonečné chodby italského podzemí. Po stranách jsou vyrovnány lebky padlých kněží, v celách se zmítají v řetězech chudáci postižení slepou vírou. Všude je tma, jen občas se rozhoří spalující oheň. Ne, to není peklo, to je jen předehra pro nové album legendárních italských tmářů NECRODEATH.

Přiznám se, že jsem byl jejich novinkou "The Age Of Dead Christ" ihned vtažen do hodně nečisté hry. Do hlavy mě zasáhly ostré hroty riffů, v uších zaduněly bicí a na šílený vokál se nedá zapomenout. Chtěli jste zažít ty nejděsivější noční můry? Máte možnost."The Age Of Dead Christ" řeže v rytmu starého a poctivého thrashe (SODOM, KREATOR, PROTECTOR, SLAYER, SARCÓFAGO), deathu (POSSESSED), ale i třeba severských, blackem načichlých smeček (AURA NOIR, NIFELHEIM), případně DESASTER, DESTROYER 666, VENOM. NECRODEATH mají ale zároveň svůj vlastní ksicht, morbidní výraz a rukopis, které je odlišují od jiných. Novinka neskutečným způsobem odsýpá, řeže, sálá a zároveň je temná a chladná jako smrt ukřižováním. Album mi po prvním "šoku" pronikalo dál do žil, aby tam zůstalo otisknuté jako černý přízrak. Houstne mi zkažená krev v mém nebohém těle, těším se na další skladbu. Zničený, ponížený, navěky prokletý a zavržený. Italům se povedla nahrávka, která se pro mě stala dlouhou dobu mrtvým společníkem na nekonečných procházkách záhrobím. Ze skladeb doslova okapává špína, utrpení, bolest, ale i síla a velká energie. Cítím přítomnost Satana! Vynikající deska, která vás spálí na popel! Až na věky, amen!


Asphyx says:


Imagine endless halls in an Italian underground. There are skulls of fallen priests around the hallways, in the cells are poor chained men who blindly believe. There is darkness everywhere, sometimes there is a piece of light from burning fire. No, this is not the hell, this is just a forplay for the new album by legendary Italian obscurants NECRODEATH.

I admit that I was driven into a very dirty game by the new album “The Age Of Dead Christ”. Sharp blades of riffs hit me into the head, the drums sounded in my ears and I cannot forget the mad vocal. Did you want to live in the worst nightmares? Here is your chance! 


“The Age Of Dead Christ” cuts in the rhythm of old and real thrash (SODOM, KREATOR, PROTECTOR, SLAYER, SARCÓFAGO), death (POSSESSED) but also Nordic bands who smell like black (AURA NOIR, NIFELHEIM) or DESASTER, DESTROYER 666, VENOM. NECRODEATH have their own face, a morbid gestures and signature which differ them from other bands. The new album unbelievably goes forward, cut cuts, radiates heat and at the same time it is dark and cold like crucified death. The album went down my veins after the “shock” from the first listening and it stayed in my veins like a black monster. My bad blood is getting thicker in my poor body, I am looking forward to listen to another song. Destroyed, humiliated, forever cursed and repudiated. Those Italians did a great album which became my dead friend during the endless journeys in the world beyond. You can literally see the dirt, suffering, pain but also strength and a great portion of energy from those songs. I can feel the Satan here! Excellent album which will burn you to ashes! Forever, Amen!
tracklist:

01. The Whore Of Salem
02. The Master Of Mayhem
03. The Order Of Baphomet
04. The Kings Of Rome
05. The Triumph Of Pain
06. The Return Of The Undead
07. The Crypt Of Nyarlathotep
08. The Revenge Of The Witches
09. The Age Of Dead Christ


band:
Flegias - Vocals
Peso - Drums
Pier - Guitars
GL - Bass

Share this games :

TWITTER