DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 18. března 2018

Home » » Recenze/review - TWILIGHT´S EMBRACE - Penance (2018)

Recenze/review - TWILIGHT´S EMBRACE - Penance (2018)


TWILIGHT´S EMBRACE - Penance
CD 2018, vlastní vydání

for english please scroll down


Jiskřivé kousky ledu v žilách bývají různého původu. Lze je potkat při ranních cestách mlhavými ulicemi. Vznikají ze strachu, ze smutku a nebo také poslechem hudby.  TWILIGHT´S EMBRACE mi takové jemně studené chvění v krvi způsobili. Pomalu, zlehka, jako příroda, ukládající se k věčnému spánku.

Venku mrzne a já sleduji se sluchátky na uších jiskřivé krystalky ledu na oknech. Britové mi hrají do kroku a já přemýšlím, kdy najdu konečně svůj klid. Netřeba chodit daleko, už je tu malý hřbitov na kraji města. Usedám na dřevěnou lavičku a přemýšlím. Čtu jména na náhrobcích a do uší mi hraje album "Penance", které je volně inspirováno třeba takovými PARADISE LOST, KATATONIA, SWALLOW THE SUN, DAYLIGHT DIES. Temné melodie se zde potkávají s chladem, gotickými prvky a smrtí."Penance" je deskou, která mě donutila se na chvíli zastavit, přemýšlet, zklidnit tělo i mysl. Éterem se vznáší jako černí motýli ostře chladivé melodie, nálada je pochmurná. Jakoby se mi v hlavě odehrával smutný černobílý film po okraj naplněný syrovými obrazy. Až jednou naleznete svoje vlastní tělo pohozené u cesty, tak si na podobnou hudbu určitě vzpomenete. Proplétám se mlhou, topím se v bažinách riffů. Umírám nebo jsem ještě živý? Kdo to ví? Otázek je mnoho a létají vzduchem jako peří padlého anděla. Dobrá hudba má evokovat emoce a Britové dokázali rozjitřit mé nitro. TWILIGHT´S EMBRACE stvořili v rámci stylu v podstatě dokonalé dílo. Sice nepřináší nic nového, ale jako celek vás doslova zmrazí. Skvělá nahrávka!Asphyx says:

Sparkling pieces of ice in your veins could have various roots. You can meet them during your morning walks around the fogy streets. It originates in fear, sadness or listening to music. TWILIGHT´S EMBRACE created the slightly cold shivering in the blood. Slowly, lightly like the nature, getting ready for the forever sleep. 

It is cold outside and I am wearing headphones, looking at people, sparkling crystals of ice on the windows. Those British play to my steps and I am thinking when I will have my own peace. We do not have to go far away, there it is a small graveyard on the side of a village. I sit down on a wooden bench and I am thinking. I am reading names on the gravestones and I listen to the album “Penance” which is freely inspired by bands like PARADISE LOST, KATATONIA, SWALLOW THE SUN, DAYLIGHT DIES. Dark melodies meet the coldness, gothic elements and death. “Penance” is an album which made me stop for a while and think, calm down my body and my mind. The sharply cold melodies, the blue mood sound here like black butterflies. It feels like there was a sad black and white movie inside of my head full of raw pictures. When you find your own body by the road, you will definitely remember this music. I go through the fog, drowning in swamps of riffs. I am dead or alive? Who knows? There are many question in the air just like a feather of a fallen angel. Good music should evoke emotions and those British guys made my soul sparkle. TWILIGHT´S EMBRACE created a perfect work. They are not revolutionary but as a whole it froze you. Great album!


Tracklist:
1. Dying Earth
2. Curtain Call
3. Penance
4. It's Too Late (Paradise Lost Cover)


band:

Ben Sizer - Guitar
Jack Thorp - Guitar
Andy Walmsley - Vocals

Share this games :

TWITTER