Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 19. března 2018

Home » » Recenze/review - VOIDHANGER - Dark Days Of The Soul (2018)

Recenze/review - VOIDHANGER - Dark Days Of The Soul (2018)


VOIDHANGER - Dark Days Of The Soul
CD 2018, Agonia Records

for english please scroll down

Nešlo jinak, musel jsem vzít do ruky bourací kladivo a jít všechno rozmlátit. Rozsekat lebky na padrť. Dát průchod nenávisti, síle, zničující energii. Pracuji v kostnici dlouhá léta a dělám svoji práci rád. Zde, mezi hromadami kostí je mi často lépe, než v dnešním ohavném světě. Pouštím si novou desku polských black thrash death metalistů VOIDHANGER a vyloženě si užívám bolestivou a mrtvolnou atmosféru všude kolem.

Smíchejte dohromady špínu, hnis, smrt a přidejte zničující nálož negativních myšlenek. Promíchejte, netřepejte a podávejte podchlazené z vaší vlastní hlavy. Takto lze vyjádřit mé pocity z novinky asi nejlépe. Nalezneme zde otisk a inspiraci DESASTER, AURA NOIR, HELLHAMMER, WITCHMASTER, CELTIC FROST, ENTOMBED (s lehkou hard coreovou příměsí). Vypadá to, že hudba VOIDHANGER byla zrozena ve stejném ohni jako já."Dark Days Of The Soul" je deskou, která zaujme hlavně svojí neurvalostí, rebelským přístupem. Nic pro uhlazené posluchače technických a umělých záležitostí. Zde je vše podáváno přímo, bez příkras. Jakoby na mě kapela vysypala z hrobníkovy lopaty hnilobu, hnis a rouhání. Stvořeni z vlastního popela letos VOIDHANGER znovu povstali, aby zapálili svojí muzikou náš i onen svět. Drtíme spolu další hromady lidských kostí. Album připomíná buldozer, který nad sebou ztratil nadvládu. Dejte mi do ruky kladivo, abych se mohl poklonit padlým andělům a rozdrtit jejich křídla - budou trpět jako já! Líbí se mi zvuk, obdivuji obal desky, ale nejvíc mě strhla velká starodávná síla, pocházející snad odněkud z devadesátých let. Nahrávka mi urvala hlavu, pohřbila zaživa a strhla do nekonečného víru riffů. Vynikající, absolutně devastující nálož zla a temnoty! Inferno!Asphyx says:

It was not different, I had to take a battering mace and go mad. Break the skull to dust. Give passage of hatred, power, devastating energy. I work in the ossuary for years and I like to do my job. Here, between heaps of bones is often better than in today's hideous world. I'm listening to a new album of Polish black thrash death-metallers VOIDHANGER and I'm enjoying the painful and deadly atmosphere all around.

Mix together dirt, pus, death and add a devastating charge of negative thoughts. Mix, do not shake and serve undercooled from your own head. This way I can express my feelings about the news, best. Here we find the imprint and inspiration DESASTER, AURA NOIR, HELLHAMMER, WITCHMASTER, CELTIC FROST, ENTOMBED (with a light hard core admixture). Looks like the VOIDHANGER music was born in the same fire as I did.


"Dark Days Of The Soul" is an album that will attract you mainly by its indestructible and rebellious attitude. Nothing for sophisticated listeners of technical and artificial matters. Here everything is served directly, without a stitch. As if the band had rotted out of the tomb bucket of rot, pus and blasphemy. Created from their own ashes this year VOIDHANGER rose again to burn their and our world by their music. We're crushing other piles of human bones together. The album resembles a bulldozer that has lost control over itself. Put a hammer in my hand to worship the fallen angels and crush their wings - they will suffer like me! I like the sound, I admire the cover of the album, but most of all, I was pulled by a great old power coming from somewhere in the nineties. The record shot my head, buried me alive, and pulled into the vortex of endless riffs. An excellent, absolutely devastating cha rge of e vil and darkness! Inferno!

Tracklist:
1. Dark Days Of The Soul 
2. Death Wish 
3. Naprzód Donikąd! 
4. High On Hate 
5. Man Of Dark Secrets 
6. The Void Is Where The Heart Is 
7. War Is Certain, Peace Is Not 
8. Hailing The Devil In Me

Line up:
Priest - Drums (Massemord, Odraza, ex-Apogheum, ex-Carnivore Horde, ex-Enclave, ex-Medico Peste, ex-Nurglh)
Zyklon - Guitars, Bass (Infernal War, ex-Iperyt, ex-Eclipse)
Warcrimer - Vocals (Infernal War, Iperyt) 

Share this games :

TWITTER