Recenze/review - ROTTEN CASKET - First Nail in the Casket (2022)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 7. března 2018

Home » » Recenze/review - WHIPSTRIKER - Merciless Artillery (2018)

Recenze/review - WHIPSTRIKER - Merciless Artillery (2018)


WHIPSTRIKER - Merciless Artillery
CD, LP 2018, Hells Headbangers

for english please scroll down

Úkol zněl jasně. Vykopat starý hrob, exhumovat kosti. Beru do ruky lopatu, házím stoletou hlínu za sebe. Po vrstvách se dostávám až do osmdesátých let minulého století. Cítím všude zatuchlinu. Konečně dřevěná rakev, s vyřezávaným víkem. Vytáhnu ostatky na světlo, otevřu ztuhlý poklop. Je tam, přesně jak jsem čekal. Nová deska brazilských WHIPSTRIKER.

Dýchne na mě historie, opájím se hnilobným zvukem. Jednoduché riffy ve stylu  VENOM, MOTORHEAD, MIDNIGHT, POWER FROM HELL, BULLDOZER mě jen utvrzují v tom, že smrt je někdy tak krásná. Vracíme se po časové ose do doby, kdy byl metal ještě kultem.
"Merciless Artillery" je jako tuna prašivých kostí, naskládaných na obrovské hromadě. Drtíte okovanými botami lebky našich předků, praskají stehenní kosti. Jsme spolu s kapelou v podzemní kostnici, nasáváme hnilobu, chlad a jediný pravý heavy speed black metal. Neskutečně si vše užívám, podobná hudba mi dělá moc dobře na mé zkažené duši. Klaním se stejným modlám, kreslím stejné ornamenty po zdech. Jestli máte rádi starou hudbu zahranou přímo od srdce, tak rozhodně neváhejte. Z desky doslova sálá pradávná síla. Je temná, zběsilá, maniakální a návyková jako kopání hrobů. S novým albem zapomenete na dnešní svět a vydáte se na dlouhé výlety do záhrobí. Vynikající záležitost!Asphyx says:

The task was clear. Dig an old grave and exhume the bones. I take a shovel, throwing a hundred years clay behind myself. By layers I get through the 80s. I smell rotting bodies everywhere. Finally, the wooden coffin with the carved lid. I will pull out the remains on the light, open the stiff hatch. It is there like I expected. The new album by Brazilian WHIPSTRIKER

The history is breathing on me and I am getting drunk with the rotten sound. Simple riffs in the style of VENOM, MOTORHEAD, MIDNIGHT, POWER FROM HELL, BULLDOZER, those just confirm me that the death can also be beautiful. We are returning on the time line to the times when metal was a cult. 

“Merciless Artillery” is like a ton of ashy bones, stacked on a huge pile. Me and the band are in the underground ossuary, we are breathing the rot, cold and the only true heavy speed black metal. I really enjoy the similar music because it makes my bad soul feel bad. I am worshiping the similar idols, drawing similar ornaments on the wall. If you like old music played by heart, do not hesitate. There is ancient power shinning from the album. It is dark, furious, manic and addictive like grave digging. With the new album you will forget today´s world and you will go for a long trips to the beyond world. Excellent matter!


Share this games :

TWITTER