SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 29. dubna 2018

Home » » Recenze/review - Deströyer 666 - Call of the Wild (2018)

Recenze/review - Deströyer 666 - Call of the Wild (2018)Deströyer 666 - Call of the Wild 
EP 2018, Season of Mist

for english please scroll down


Nové EP australských Deströyer 666 mi nejvíc připomíná asi šavlový tanec. Představte si, že se proplétáte mezi ostrými čepelemi čerstvě nabroušených riffů. V kostech vás mrazí a máte touhu vykřičet svoji zlost do celého světa. Australané umí navodit opravdu hodně chladnou atmosféru plnou žhavých kousků lávy. Melodie, ostré vokály, peklo. To jsou slova, která mě napadají při poslechu asi nejčastěji.Na Deströyer 666 se mi vždy nejvíc líbila jejich schopnost doslova mě připoutat k přehrávači. Hudba těchto maniaků je i letos jasnou a zřetelnou výpovědí o temnotě. Skladby jsou přesně zacíleny, dobře se pamatují. Jiskří, září, žhnou, pálí a sálají. Jsou neskutečně heavy a zároveň temné jako stín mrtvého kněze. Málokdo dovede smíchat black a thrash metal v natolik návykovém poměru. Deströyer 666 sice na albu "Call of the Wild" nepřinášejí nic, co bychom u nich ještě neslyšeli, ale vybrušují svůj rukopis k dokonalosti. Ohně zase hoří, Satan k vám naklání svoji tvář. Šklebí se, směje přidušeným smíchem plným zloby. U toho si zpívá spolu s Deströyer 666. Vynikající nahrávka utkaná z chladu, ohně a smrti!Asphyx says:

The new EP of Australian band DESTRÖYER 666 the most remind me the sabre dance. Imagine that you are interwoven between sharp blades of the freshly sharpened riffs. Your bones are freezing and you would like to shout your anger to the whole the world. Australians are able to create a really cold atmosphere full of the hot pieces of lava. Melodies, sharp vocals, hell. These are the words that come to my mind most often during the listening.

Concerning DESTRÖYER 666 I have always liked their ability literally to attach me to the CD player. Also this year the music of these maniacs is a clear and distinct proclamation of the darkness. Songs are precisely targeted, well memorable. They sparkle, shine, glow, burn and emanate. They are incredibly heavy and dark as the shadow of a dead priest at the same time. Only a few bands can mix black and thrash metal in such an addictive ratio. DESTRÖYER 666 does not bring with the album "Call of the Wild" anything new, which we would not have heard before, but they are bringing their handwriting to perfection. The fire is burning again, Satan leans his face to you. He grins and laughs with the laugh full of bitterness. And during this, he sings along with DESTRÖYER 666. The outstanding record prepared from cold, fire and death!


Tracklist:
01. Violence Is Golden
02. Stone by Stone
03. Call of the Wild
04. Trialed by Fire

band:
KK - Guitar & Vox.
Perra - Drums. 
Felipe - Bass & Vox.
Ro - Guitar & Vox.

Share this games :

TWITTER