DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 2. dubna 2018

Home » » Recenze/review - GRANDIOSE MALICE - The Eternal Infernal (2018)

Recenze/review - GRANDIOSE MALICE - The Eternal Infernal (2018)


GRANDIOSE MALICE - The Eternal Infernal
CD, LP 2018, Hells Headbangers

Napij se z kalichu hořkosti a ochutnáš svoji vlastní bolest. Uřízni si nohy a choď! Dotýkej se bez dlaní, mluv bez jazyka. Tohle je peklo, víš? Tak přestaň předstírat, že existuje světlo a naplno se poddej temnotě. 

GRANDIOSE MALICE je dvojice muzikantů, kteří se rozhodli, že jedním albem uctí smrt, peklo a blasfemii. Jako prostředek si zvolili rezavý starý black death metal s thrashovým nádechem. Chtěli jste absolutní hnilobu, špínu a sněť? Máte ji mít. Tohle je album pro všechny obdivovatele odkrytých hrobů. Také rádi sledujete, jak se v mrtvém těle začínají hemžit červi?Pokud bychom chtěli jmenovat vzory, u kterých  se nechali GRANDIOSE MALICE inspirovat, museli bychom až někam do pravěku k VENOM, POSSESSED, BATHORY, REVENGE, ANGELKILL, PUBLIC ASSASSIN. Člověk u poslechu doslova slyší, jak kolem něj všechno hnije, rozkládá se. Jsme jen kusem masa s černou duší uvnitř. Odsouzeni k nekonečnému utrpení. Nevím, kolik dnešních posluchačů podobné desky ocení, ale já jsem ve svém živlu. Rád se přehrabuji ve starých kostech, s chutí nasávám starobu a prašivinu. Tohle je ještě reálná smrt rezavou čepelí. Nic není vyumělkované, přeprodukované. Jde se rovnou na věc, místo řečí se koná. Je jen na vás, jak si to přeberete. Jsem vždycky moc rád, když se ke mě podobné desky dostanou na recenzi. Dodávají mi pocit, že smrt ještě existuje. Death, thrash, inferno! Vynikající výlet do starých časů!


sumarizace:

"The Eternal Infernal" je albem, které je takovým velmi příjemným výletem do starých časů. GRANDIOSE MALICE nám přinášejí další porci klasického metalu, který bude pro spoustu mladých posluchačů působit jako zastaralá relikvie. Je to dobře, pánové hrají pro nás, staré old school metalové fanoušky, kteří ještě nezapomněli na to, jak má znít poctivý, plesnivý metal. Ne, žádnou progresi, změny stylu a podoby zde rozhodně nečekejte. Naleznete zde spíše odkaz starých časů, dávných postupů a vzpomínek. Albu by jistě slušela větší průraznost a energie, ale jako celek na mě působí nahrávka velmi solidně. Přiznám se, že si poslech rád a často užívám. Je to pro mě návrat do doby, kdy byl svět ještě v pořádku. "The Eternal Infernal" je jako starý, znovu otevřený hrob, jako předčítání z dávných metalových učebnic. Berte a nebo nechte být! Pro mě osobně se jedná o skvělý zážitek. Plesnivý metal, která nadzvedává víka od rakví! Jsem spokojený.

Asphyx says:

"The Eternal Infernal" is an album that is like a very pleasant trip to the old times. GRANDIOSE MALICE bring us the next amount of classic metal, which will be for many young listeners like an outdated relic. It's good, guys play for us old school metal fans who haven't forgotten yet how the honest, moldy metal should sound. No, no progression, don't expect turns in style and form. You will find here a link of old times, old methods and memories. The album can certainly stand more punch and power, but as a whole it is very solid record. I admit I enjoy listening very often. It's for me comeback to that times when the world was still in order. "The Eternal Infernal" is like an old again open grave, like reading from the old metal textbooks. Take it or let it be! For me personally it is great experience. Moldy metal that opens the lids from the coffins! I'm satisfied.

GRANDIOSE MALICE lineup and notes:
Steve "Tregenda" Childers - all guitars/bass
Matt Glaser - drums/vocals (and lead guitar on "The Messenger")

TRACK STREAM:

MORE INFO
Share this games :

TWITTER