DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 11. dubna 2018

Home » » Recenze/review - REPLICANT - Negative Life (2018)

Recenze/review - REPLICANT - Negative Life (2018)


REPLICANT - Negative Life
CD 2018, PRC Music

for english please scroll down

Existence temné energie byla právě potvrzena. Záporná gravitace, negace všeho dobrého. Černá díra ve vesmíru, ve které vše zmizí. Svět bez svědomí, zbyly jen oči pro pláč. Smrt je jen pojem, nezbytný časový úsek pro transformaci. Zlo a temnota nás všechny nakonec pohltí. U poslechu nové desky amerických REPLICANT to platí stonásobně. 

REPLICANT jakoby ukovali slitinu z nových ingrediencí. Jako základ si vzali tvorbu IMMOLATION, GORGUTS, ULCERATE, PSYOPUS, DEMILICH, přidali přísady známé u DEATHSPELL OMEGA, vše posvětili pekelným ohněm a technicky divokými postupy. Výsledkem je dílo, které je temné a ostré zároveň. Osobně jsem velmi rád, že se kapela vyhnula zbytečným ekvilibristikám. Skladby jsou sice technické, lehce chaotické, ale mají jasný cíl a záměr. Zničit vás. REPLICANT stvořili desku, která připomíná útok temné energie z vesmíru. Je v mnohém neuchopitelná a náročná na poslech. Ocení ji především fanoušci, kteří u hudby rádi přemýšlejí a nedají na první, složitý dojem. Baví mě odkrývat jednotlivé vrstvy songů, líbí se mi hmatatelný tlak, obdivuji čitelný zvuk i zajímavý obal. "Negative Life" je dílem, které k nám bylo sesláno z jiné galaxie. O tom, že černá energie nakonec zvítězí není pochyb. REPLICANT jsou toho jasným důkazem. Vynikající technický death metal, který vás vezme na šílený a temný výlet do jiné dimenze!
Asphyx says:

The existence of dark energy has just been confirmed. Negative gravity, negation of all good. A black hole in the universe, in which everything will disappear. A world without conscience, only the eyes for crying. Death is just a concept, the necessary time for transformation. Evil and darkness will all eventually devour us. In listening to the new album American Replicant i tis valid hundredfold.

REPLICANT as if they were killing an alloy of new ingredients. Based on IMMOLATION, GORGUTS, ULCERATE, PSYOPUS, DEMILICH, they added ingredients known from DEATHSPELL OMEGA, all consecrated by hellfire and technically wild practices. The result is a work that is dark and sharp at the same time.

Personally, I'm very happy that the band avoided unnecessary equilibrium. Tracks are technical, slightly chaotic, but have a clear aim and intent: To Destroy you. REPLICANT created a record that reminds of the attack of dark energy from space. It is in many ways impractical and difficult to listen to. It will be appreciated especially by fans who like to think about music and do not give the first, complicated impression. I enjoy having to uncover individual layers of songs, I like tangible pressure, I admire the audible sound and interesting cover. "Negative Life" is a work that was sent to us from another galaxy. The fact that black energy eventually wins is no doubt. REPLICANT is clear evidence. Outstanding technical death metal that takes you on a crazy and dark trip to another dimension!Tracklist
1. (Spit) Into The Void
2. ADRA2B
3. Inescapable Grief
4. Oceans Of Dust
5. The Frail
6. Sewing Seeds In Dead Soil
7. Chaotic Neutral
8. Shroud
9. Selfish Universe
10. Vessel Of Iniquity

band:

Mike G - Bass/Vox
Pete L - Guitars
Matt T - Drums

Share this games :

TWITTER