SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 10. května 2018

Home » » Recenze/review - FUNERATUS - Accept the Death (2018)

Recenze/review - FUNERATUS - Accept the Death (2018)


FUNERATUS - Accept the Death
CD 2018, Extreme Sound Records

for english please scroll down

Obracím dřevěné kříže s Ježíšem Kristem vzhůru nohama. Modlím se v obrácených modlitbách. Vyvolávám temné síly, rouhám se slepým vírám. Tenhle hřbitov je prokletý, plný zla a nenávisti. Vzduchem se vznáší síra a smrt. Vypadá to, že jsem zde správně. Na pohřebišti starého death metalu.

Brazilci FUNERATUS hrají pravý nefalšovaný a neurvalý death metal, ušpiněný thrashem. Syrový zvuk, maniakální výraz. Krutost, víra ve zlo, ortodoxní nasazení. To všechno Brazilci umí a i na novince "Accept the Death" se pohybují s perfektní řemeslnou zručností. Navíc si přidejte chorobami nasáklé nápady a budete uhranuti stejně jako já. FUNERATUS předkládají klasický death metal staré školy přesně tím způsobem, jakým rád a často umírám i já. Zaslechnout lze vlivy KRISIUN, REBALLEIUN, DEICIDE, ale i třeba takových AZARATH. Samozřejmostí je skvělá produkce i obal. "Accept the Death" je albem, které asi nejvíc připomíná rozkládající se mršinu. Tvář v poslední křeči, střeva vytahaná všude kolem. Cítíte ten zápach? Vítejte u poslechu desky, která je okultním obřadem pro vyvolávání temných sil. Skladby mě bolí, drásají, trhají na kusy. Jsou jasnou odpovědí na otázky smrti. Death metalové album, které pálí jako černý oheň! Skvěle!Asphyx says:

I turn all wooden crosses with Jesus Christ upside down. I pray in inverted prayers. I invoke dark powers, blaspheme to blind faiths. This cemetery is cursed, full of evil and hate. There is sulphur and death flooding in the air. It looks like I am in the right place. On the burial place of old death metal.

The Brazilian band FUNERATUS plays the real and rough death metal, dirty with thrash. Raw sound, maniac expression. Cruelty, belief in evil, an orthodox deployment. Those Brazilians know what they are doing and the new album “Accept the Death” shows their perfect craft abilities. In addition, add ideas filled with diseases and you will be cursed just like me.

FUNERATUS presents the classic death metal from the old school in the way I like to die. You can hear the inspiration by KRISIUN, REBALLEIUN, DEICIDE but also AZARATH. Of course they have a great production and cover. “Accept the Death” is an album which the most reminds a decaying carcass. The face in the last cramp, the intestines are drawn all around. Do you smell it? Welcome to the listening to an album which is an occult ceremony for evoking dark forces. The songs hurt me, trample, and tear me into pieces. They are the clear answer to the question of death. Death metal album which burns like a black fire! Great!

Tracklist:
01. Accept the Death
02. Rise and Fall Again
03. Asphalt Eaters
04. Lost Souls
05. Indian Healing
06. Follow the Track
07. Victory
08. Vision from Hell
09. Endless Battle

band:
André Nálio - Guitars
Fernando - Bass / Vocals
Guru Reis - Drums

Share this games :

TWITTER