SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 7. května 2018

Home » » Recenze/review - SADISTIK FOREST - Morbid Majesties (2018)

Recenze/review - SADISTIK FOREST - Morbid Majesties (2018)


SADISTIK FOREST - Morbid Majesties
CD 2018, Transcending Obscurity Records

for anglish please scroll down

Ohledávám mrtvoly již dlouhá léta, ale tahle byla od začátku něčím zvláštní. V tváři výraz děsu, víčka odříznutá a její skelný pohled jakoby mě neustále sledoval. Špinavé tělo, nehty zaryté do dlaní. Odkud jsi a jak si zemřela? Ptám se stále dokola. Odpověď nepřichází. Pak zaslechnu známý zvuk, hlasité puknutí lebky. Všechno se mi spojí v jedno. Vypadá to, že jsi poslouchala death metal.

Novinka "Morbid Majesties" může být klidně kulisou pro pitvání mrtvých těl. Je náležitě shnilá, surová, drsná a šílená. Jako atmosféra u nás v podzemí, ve sklepě, kde uskladňujeme zemřelé. Chodbami zní jen pravý, ryzí death metal. SADISTIK FOREST letos vydali album, které trhá maso od kostí.Stylově lze "Morbid Majesties" přirovnat k nejlepším deskám kapel jako FUNEBRE, GRAVE, BOLT THROWER, DEMILICH, CADAVER, XYSMA, CANNIBAL CORPSE. Je jasnou a zřetelnou odpovědí na poslední věci člověka. Ošetřeno skvělým shnilým zvukem, chorobným vokálem a melodiemi, které musely být složeny v těch nejtemnějších koutech záhrobí. Líbí se mi thrashové vsuvky, maniakální výraz i surovost nápadů. SADISTIK FOREST mi pronikli postupně do žil, stali se mojí součástí. Rozložili mě jako nějaká zlá nemoc. Nálady desky jsou pochmurné. Správný death metal má bolet a Finové mě mučí tím správným způsobem. Už teď se těším, až se zase zavřu do své vlastní pitevny. Obstarám si nějaké pořádně mokvající tělo. Uspořádáme veřejnou pitvu, exhumujeme své vlastní myšlenky. Tohle je je death metal, který mě totálně zničil, roztrhal a proklel! Maniakální a blasfemická odpověď na samotnou Smrt! Inferno! Skvěle!Asphyx says:

I have been looking at corpses for years, but this was something strange. The expression of terror in its face, they cut off eyelids, and its glassy look seems to keep watching me. Dirty body, nails in the palm. Where are you from and how did you die? I ask those questions all the time. There is no answer. Then, I hear a familiar sound a loud skull crack. Everything will come together in one. It looks like you listened to death metal.

The new album by “Morbid Majesties” might be the perfect background music while autopsy of bodies. It is nicely rotten, raw, rough and crazy. As an atmosphere in the underground in a cellar where we store dead bodies. In the corridors there is just real and pure death metal. SADISTIK FOREST released the album which will tear your flesh from bones.


In case of style “Morbid Majesties” can be compared to the best albums of bands like FUNEBRE, GRAVE, BOLT THROWER, DEMILICH, CADAVER, XYSMA, CANNIBAL CORPSE. It is a clear answer on the last things of man. It has a rotten sound, sick vocals and melodies which had to be composed in the darkest corners of the beyond world. I like the thrash parts, maniacal expression and also the rawness of ideas. SADISTIK FOREST came to my veins and became a part of me. They spread me like a bad disease. The moods of the album are bleak. The right death metal should hurt and those Finns torture me in the right way. I am already looking forward to closing my own autopsy room. I will get some pretty wet corpse. We will organize a public autopsy, we will exhume our own thoughts. This is death metal which totally smashed me, teared me and cursed me! Manic and blasphemy answer on the Death itself! Inferno! Great!


Track listing - 
1. Morbidly Majestic 
2. Decades of Torment Then Death 
3. The Hour of Dread 
4. Destructive Art 
5. Zero Progress 
6. Monsters of Death 
7. The Maelstrom Opens 
8. Bones of a Giant

Band lineup - 
Markus Makkonen - Vocals, Bass (ex-Hooded Menace) 
Antti Heikkinen - Guitar 
Matti Salo - Guitars 
Vesa Mutka - Drums


Share this games :

TWITTER