SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 23. května 2018

Home » » Recenze/review - WILT - Faces of the Grave (2018)

Recenze/review - WILT - Faces of the Grave (2018)


WILT - Faces of the Grave
CD 2018, vlastní vydání

for english please scroll down

Staré hroby se musí chránit a opatrovat. Měly by být svědectvím o dávných dobách, inspirací pro dnešní dny i jakousi knihou, ve které je možno si číst o časech, kdy ryzost a opravdovost vítězila ještě nad přetvářkou. Mám rád, když kapely předkládají svůj materiál srozumitelně a rád nasávám mrtvolnou atmosféru desek.

WILT jsou němečtí příslušníci hrobařského cechu. Hrají zastarale, sází na plesnivé skladby, na chorobný vokál, na náladu opuštěných hřbitovů. Jedná se teprve o první dlouhohrající album, tak lze odpustit pro mě lehce nevýrazný zvuk. Občas také trošku spadne řetěz z motorové pily, ale jinak si troufám tvrdit, že jsou Němci právoplatnými členy podsvětí.Z "Faces of the Grave" cítím inspiraci starými evropskými death metalovými kapelami. Obzvláště slyším holandskou scénu (ASPHYX, staré PESTILENCE), případně ozvěny z britských ostrovů (BOLT THROWER). WILT sice nepřinášejí nic nového do záhrobí, ale jedná se o solidní zásek do vašich hlav. Líbí se mi obal i celkový výraz kapely. Riffy náležitě řežou, melodie jsou studené jako ruce mrtvoly. Možná by stálo za to občas přidat víc na tlaku a energii, některé songy jsou až příliš dlouhé. Jinak ale s nahrávkou nemám žádný problém, užívám si ji a mohu vám ji s klidem doporučit. Podmínka je jediná, musíte být příznivci starých death metalových postupů a postupného zahnívání vašeho těla. Solidní album, plné zajímavých momentů. Asphyx says:

Old graves must be protected and guarded. They should be a testimony of ancient times, inspiration for today and also a book in which one can read about the times when purity and truth have won over the hypocrisy. I like when bands present their material clearly and I like to enjoy the atmosphere of albums.

WILT are German members of a gravedigger guild. They play in the old way, they bet on mouldy compositions, sick vocals and on the mood of abandoned cemeteries. This is only their first long-running album so I can forgive the slightly faint sound. Occasionally, the chain from a chainsaw falls off but I can say that those Germans are the rightful members of the underworld.From “Faces of the Grave” I feel an inspiration by old European death metal bands. Mainly, I can hear the Dutch scene (ASPHYX, old PESTILENCE), or maybe the echoes from the British Isles (BOLT THROWER). WILT does not bring anything extraordinary to the shrouds but it is a high quality hit in your head. I like the cover and the overall look of the band. The riffs nicely cut, the melodies are cold like the hands of a corpse. It might be good to add a little bit more pressure and energy, some songs are too long. Otherwise, the album has no problems. I enjoy the album and I can easily recommend it to you. Under one condition – you have to be fans of old death metal procedures and gradual dying of your body. A solid album, full of interesting moments.

Tracklist:
01. Out of the Black
02. Any News
03. All Freedom Denied
04. The Blades Within
05. Faces of War
06. Why So Serious
07. A38
08. A-Maze-Ing Catch 22
09. Two-By-Four-Prayer
10. Rise from the Grave

band:
Matze - Vocals/Bass
Marko - Guitar
Sascha - Guitar
Börgy - Drums

Share this games :

TWITTER