SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 22. května 2018

Home » » Recenze/review - WOMBBATH - The Great Desolation (2018)

Recenze/review - WOMBBATH - The Great Desolation (2018)


WOMBBATH - The Great Desolation
CD 2018, Soulseller Records

for english please scroll down

Naše víra je pevná a neotřesitelná. Zrozená kdysi v devadesátých letech minulého století. Uctíváme dravost, sílu a chlad. Líbí se nám praskání kostí, chorobná atmosféra i desítky právě exhumovaných hrobů. Procházíme se podzemím, klaníme se věčnosti. Jsme opravdoví, věrní a v očích máme zimu. Naše srdce patří na sever.

Členové řádu švédského death metalu, WOMBBATH, se znovu vrátili, aby mezi nás smrtelníky, šířili slávu pravého ryzího smrtícího kovu. Mám u poslechu novinky pocit, že potkávám své nejčernější noční můry. Beru do ruky kladivo a zavírám se na dlouhou dobu do katakomb. Zde mi je dobře. V kostnici, mezi svými a s novou deskou "The Great Desolation.""The Great Desolation" je nahrávkou plnou toho nejprašivějšího death metalu. Melodie se zde potkávají s chladem, chorobami nasáklé riffy drtí, bolí, vyrývají mi do hlavy krvavé šrámy. WOMBBATH jsou věrni tradici a jejich práce se odehrává v rámci stylu, u jehož vzniku kdysi sami stáli. Pohřbívá se zde ještě klasicky do země, žádný moderní pohřeb žehem nečekejte. Skladby odsýpají jako lavina kamení smíchaná s krví a temnotou. V márnici ožívají ty nejkrásnější zombie. Švédové nijak nevybočují z dříve slyšeného, ale své řemeslo odvádějí na výbornou. Jsou krutí, mají skvělý zvuk i obal, masakrují, drásají, trhají mě na kusy. Beru do rukou lopatu a kopu si svůj vlastní hrob. Chci být jednou pohřben někde na severu. K poslednímu rozloučení mi mohou hrát podobné desky jako "The Great Desolation". Tohle album z hlavy jen tak nevyženu! Totální devastace lidské mysli švédskou sekerou! Skvěle!


Asphyx says:

Our faith is solid and unshakeable. Born in the nineties of the last century. We worship agility, strength and cold. We like the cracking of the bones, the morbid atmosphere and dozens of exhumed graves. We walk through the underground, we bow before eternity. We are true, faithful, and we have winter in our eyes. Our hearts are in the north. Members of the Swedish death metal order WOMBBATH, have come back to mortals among us, spreading the glory of genuine pure death metal. I have the feeling of listening to the news that I'm meeting my darkest nightmares. I take a hammer and close myself to the catacombs for a long time. Here I am fine. In the ossuary, where I belong and with the new album "The Great Desolation."

"The Great Desolation" is a recording full of the most frightening death metal. The melodies meet cold, the soaked riffs are crushed, they hurt, my bloody scars are bursting into my head. WOMBBATH honors tradition and their work takes place within the style they help to create. It is still buried here to the underground, no modern funeral at all. The songs are drained like a rock avalanche mixed with blood and darkness. The most beautiful zombies come to life in the morgue.

The Swedes do not deviate from the previous hearings, but they do their best at the craft. They are cruel, they have great sound and cover, they massacre, they tear me apart. I take the shovel and dig my own grave. I want to be buried somewhere on the north. The last farewell can be played by similar records like "The Great Desolation". I will not get this album out of my head! Total devastation of the human mind by a Swedish axe! Great!


TRACKLIST
1. Embrace Death (4:23)
2. The Great Desolation (3:21)
3. Footsteps Of Armageddon (3:56
4. Born Of Filth (4:15)
5. Punisher Of Broken Oaths (4:12)
6. The Weakest Flesh (4:16)
7. Cold Steel Salvation (3:51)
8. Hail The Obscene (6:03)
9. Harvester Of Sin (3:11)

LINE-UP
Håkan Stuvemark - Guitar
Jonny Pettersson - Vocals
Al Riglin - Guitar
Henrik Åberg - Drums
Johan Momqvist - Bass

Share this games :

TWITTER