SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 19. června 2018

Home » » Recenze/review - DOWN AMONG THE DEAD MAN - ...And You Will Obey Me (2018)

Recenze/review - DOWN AMONG THE DEAD MAN - ...And You Will Obey Me (2018)


DOWN AMONG THE DEAD MAN - ...And You Will Obey Me
CD 2018, Transcending Obscurity Records (India)

for english please scroll down

Zavřeni v temné místnosti se požíráme navzájem. Jsme jako zvířata, uvězněná dlouho v kleci, kterým zbyly jen poslední zbytky zlých pudů. Strach smíchaný se šíleností. Na kost vyhublí, s oteklými ústy se modlíme alespoň za kousek světla. Šlapeme po lebkách našich předchůdců. Odsouzeni k smrti hladem a vyčerpáním. Pohřbení zaživa, spoutáni řetězy našich nechutných činů. Kdy přijde rozhřešení?

Možná už nikdy, ale poslední chvilky na tomto světě si můžeme zpříjemnit novou deskou maniakálních DOWN AMONG THE DEAD MAN. Ti opět smíchali morbidní koktejl death metalu, punku a crustu. Fanoušci třeba takových BOLT THROWER, BENEDICTION, CARCASS, NAPALM DEATH, EXTREME NOISE TERROR by měli být na pozoru. Tihle pánové moc dobře vědí, jak exhumovat mrtvá těla.Na "...And You Will Obey Me" se mi líbí asi vše. Zvuk, obal, vokál i nápady. Typické Roggovy melodie se zde potkávají s takovým tím neurvalým nářezem, který mám v metalu tolik rád. Je to masakr v márnici. Jakoby člověk potkal ve svěrací kazajce svázaného vraha, kterému se právě povedlo dostat ven. Chytí vás, přiváže řetězem ke zdi a pak na vás bude provádět ty nejkrvavější rituály. Mám z nového alba velmi podobné pocity. Nejedná se sice o nic nového, ale deska se dobře poslouchá, je náležitě shnilá, zákeřná, bolestivá. A o to nám jde v podzemí především. Možná se ze své cely nikdy nedostanu, ale pokud budou vznikat podobné nahrávky, bude umírání přeci jen o něco snazší. Devastující death crust metal od mistrů ve svém oboru! Velmi dobře!


Asphyx says:

Closed in a dark room we are eating each other. We are like animals, trapped long in a cage left only with the last remnants of evil instincts. Fear mixed with madness. Really slim, prayed with swollen mouth at least for a bit of light. We walk through the skulls of our predecessors. Convicted to death by hunger and exhaustion. Buried alive, chained by chains of our disgusting acts. When will the redemption come?

Maybe never, but we can still enjoy the best moments on this world by listening to the new album by those maniacs DOWN AMONG THE DEAD MAN. They again mixed morbid cocktail of death metal, punk and crust. Fans of BOLT THROWER, BENEDICTION, CARCASS, NAPALM DEATH, EXTREME NOISE TERROR should be alert. These guys know very well how to exhume dead bodies.

On the album “…And You Will Obey Me” I like everything. Sound, cover, vocals and ideas. Typical Rogge melodies meet with such a tough cut that I like in metal so much. It is like a massacre in the morgue. It is like meeting a killer in a strait jacket which has just managed to get out. He will catch you, chain you to the wall and then make the bloodiest rituals on you. I have similar feelings about this album. It is nothing new although the album is easy to listen, it is properly rotten, insidious and painful. And that is what we do in the underground. I might never get out of my cell, but if there were similar albums, dying would be easier. Devastating death crust metal from the best of the best in this field! Very good!


Line up - 
David Ingram - Vocals (ex-Bolt Thrower, Ursinne, Echelon, ex-Benediction, ex-Hail of Bullets)
Rogga Johansson - Guitars/Bass (Paganizer, Eye of Purgatory, Necrogod)
Kjetil Lynghaug - Session Leads (Paganizer, Echelon, Stass) 
Erik R. Bevenrud - Session Drums (Stass) 

Share this games :

TWITTER