DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 11. července 2018

Home » » Recenze/review - SODOMIZED CADAVER - Verses Of Vorarephilia (2017)

Recenze/review - SODOMIZED CADAVER - Verses Of Vorarephilia (2017)


SODOMIZED CADAVER - Verses Of Vorarephilia
CD compilation 2017, Immortal Souls productions

for english please scroll down

Cítím pach krve. Jdu pomalu, ostražitě. Někde v tomto opuštěném domě by se měl ukrývat bestiální vrah. Je ticho, jakoby i zvířata měla strach z bezcitné bestie. Jen vítr si pohrává s korunami stromů. Otevírám dveře, vstupuji dovnitř a skoro umírám strachem. To, co uvidím před sebou, jsou nejošklivější zlé noční můry. Stávám se jednou z dalších obětí.

Britská kapela SODOMIZED CADAVER ctí death metalové tradice opravdu hodně surovým způsobem. Celou deskou, napříč všemi skladbami se jako nějaký zlý stín vznáší temná nálada. Člověk má opravdu pocit, že navštívil místo zločinu. Pach násilí, morbidní kouzlo bolesti. "Verses Of Vorarephilia" není albem pro slabé povahy.
"Verses Of Vorarephilia" je velmi dobře poskládanou kompilací plnou smrti. Zabíjí se zde ostře, nekompromisně, přesto s jasně čitelnými melodiemi. Britové přesně vědí, kdy přidat na tlaku, kdy nechat vyniknout černou krvavou energii. Přiznám se, že se mi deska dostala ihned do žil, způsobila tam pěknou paseku, aby mě nakonec doslova rozdrtila. Líbí se mi vlastně vše - provedení, zvuk, morbidní obal, ale hlavně nápady, které jsou "nepříjemně" zapamatovatelné. SODOMIZED CADAVER jsou suroví, syroví, mají v sobě ohavné napětí. Pokud smrt, tak tímto způsobem! Death metal, u kterého shnijete zaživa! Velmi dobře!


Asphyx says:


I feel the smell of blood. I am walking slowly, alert. Somewhere in this abandoned house should be a bestial murderer. It is quiet, as if the animals were afraid of a heartless beast. Only the wind is playing with the leaves on trees. I open the door, walk in and almost die with fear. What I see in front of me is the ugliest evil nightmare. I become one of the victims.


The British band SODOMIZED CADAVER honours the death metal tradition in a crude way. Through the whole album, across all the songs, there is an evil shadow hanging over like a dark mood. You will feel like truly visiting a crime scene. The smell of violence, the morbid charm of pain. “Verses of Vorarephilia” is not an album for weak souls.

“Verses Of Vorarephilia” is a well-composed compilation full of death. The band kills sharply, uncompromisingly, yet with clear and readable melodies. Those British know exactly when to add some pressure, when to let the dark bloody energy out. I admit that the album went right into my veins and it made a nice gauntlet to crush me in the end. I like everything about it – design, sound, morbid cover but especially the ideas which are “uncomfortably” memorable. SODOMIZED CADAVER are cruel, raw and have a hideous tension. If you want Death, want it this way! Death metal which will make you decay alive! Very good!

band:

Gavin Davies - Drums

Charlie Rogers - Bass

Ollie Jones - Vocals 

Ryan Howes - Guitar

Share this games :

TWITTER