SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 28. srpna 2018

Home » » Recenze/review - CONSTANS COMPROMISSUM - I'll Break You (2018)

Recenze/review - CONSTANS COMPROMISSUM - I'll Break You (2018)


CONSTANS COMPROMISSUM - I'll Break You
CD 2018, SUPUG/CONSTANS COMPROMISSUM

for english please scroll down

Dívám se do zrcadla a nemůžu se odtrhnout. Dnes vypadám zcela jinak než obvykle. Můj obraz je protažený, vyděšený, smutný a rozšklebený zároveň. Postupně se měním, možná dokonce rozkládám. Z kdysi obyčejné tváře zbyl jen obyčejný škleb. 

Bývají období v životě lidském, kdy na každého přijdou chmury. Já nejsem výjimkou. Ještě, že se mi do rukou dostala znovu vydaná novinka slovenských metalistů CONSTANS COMPROMISSUM. Už jen obal alba mě přesvědčil na svoji stranu. Mívám někdy podobné stavy. Pustil jsem si desku do svého pokoje a stěny získávaly postupně čím dál tím tmavší odstíny. CONSTANS COMPROMISSUM totiž nahráli desku v temných odstínech. Jednou jsou staroškolští, jindy smutní, pak zase melodicky chladní. Album tím získává vlastní výraz, ale také jakousi zpočátku těžce uchopitelnou roztříštěnost. Některé skladby by zasloužily trošku zkrátit, říkám si, ale pak použiji desku jako kulisu k jiné činnosti a po chvilce zjišťuji, že mě zaujalo nebývalé množství nápadů. Obzvláště již zmiňované melodické výlety mě dokážou strhnout na svoji stranu. CONSTANS COMPROMISSUM není ranou mezi oči, je spíše přemýšlivější, převážně ve středních tempech. Je slyšet, že si kapela dala velký kus práce, nahrávce nechybí ani odhodlání. Hru šelmy s kořistí, chůze po ostrých čepelích, ruce i tělo umrznuté a křehké. Takové jsou asi mé nejčastější dojmy. Jako celek se "I'll Break You" vlastně povedlo po všech stránkách, některé motivy jsou pro mě skvělé, jiné méně, ale tak už tomu bývá. Jen by to možná chtělo výraznější produkci a asi i zvuk. Dávám velmi dobře a těším se na další desku!Asphyx says:

I am looking into the mirror and can’t stop staring. Today I look completely different as usual. My image is elongated, terrified, sad and grinning at the same time. Gradually I am changing; perhaps I am even decomposing. From the regular face now remains only smirk.

In human life, some period can appear, when you feel distressful. I’m not an exception. However, I had luck, because the new record of Slovakian metalists CONSTANS COMPROMISSUM got into my hands. Just the cover art of the album convinced me, and I inclined on their side. Sometimes I have similar phases. I switched on the record in my room and walls gradually started to change into more dark shades.


CONSTANS COMPROMISSUM made a record in the dark shades. Sometimes they are like old school; then they are mournful and afterwards cold melodic. Due to this, the album possesses its own expression, but on the other hand also slippery fractionation. Some of the track would be better to abridge. But then I used this album as a background to other activities in a house, and after a while, I found out that I am impressed by the unprecedented amount of ideas. Especially aforementioned melodic trips have an ability inclined me on their side. CONSTANS COMPROMISSUM is not like a punch between eyes, it is more cogitative, mainly in the medium tempo. It can be heard that the band did a great deal of work on it. The game of a beast with its victim, walking along the sharp blade, hands and body frozen and brittle. As a whole the album "I'll Break You" succeeds on all hands. Some motifs are great, some of them not so much, but this is a frequent thing. Perhaps the better production and also the sound would be needed. But for me, it's a great album, and I am looking forward to another one!


tracklist:
01. Intro 
02. Just Three Words 
03. My Madness 
04. In Dying 
05. The Witch 
06. Sons of Destruction 
07. Manipulation 
08. I'll Break You 
09. Evolution 
10. ...'Cause I Want It Like This!

band
Peter Bartakovič - Lead Guitars 
Jozef Lukac - Drums 
Juraj Čakajda - Guitars, Vocals 
Marek Okša - Bass 

Share this games :

TWITTER