SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 31. srpna 2018

Home » » Recenze/review - WRAITH - Heed the Warning (2018)

Recenze/review - WRAITH - Heed the Warning (2018)


WRAITH - Heed the Warning
CD 2018, vlastní vydání

for english please scroll down


Zapalte všechny rakve! Obraťte kříže směrem dolů! Zavolejte nejkrásnější zombie, dneska máme večírek! Pařit se bude až do svítání. Pivo poteče proudem a v márnici polámeme všechny kosti. S lebkami si zahrajeme bowling a kdo bude stát ke konci na nohou, tak toho zničíme alkoholem. Jo a abych nezapomněl, k celé téhle seanci nám budou hrát black/speed metal punkoví šílenci WRAITH.

Potomci kapel, jako byli a jsou MOTORHEAD, VENOM, MIDNIGHT nebo TOXIC HOLOCAUST. Pánové z Indiany ctí své vzory bezezbytku. Navíc přidávají velký kus své energie a poctivosti. Chtěli jste tančit na stolech a vzývat temné síly? Tak máte možnost, nová deska mě strhla do nekonečného mosh-pitu. Peklo zase jednou otevřelo svoje brány."Heed the Warning" je opravdovým, syrovým šílenstvím. Riffy jsou ostré jako čepele nožů, basa duní o sto šest a vokál je špinavý, jako čerstvě vykopaný hrob. Ne, WRAITH určitě nepřinášejí nic nového, ale jejich hudba je opravdová, ryzí, reálná a hnijící jako stará mrtvola. Spokojený jsem se zvukem, s obalem i produkcí. Jedná se přesně o ten pradávný reálný metal, který je skvěle zahraný. Kapele věřím každé slovo, každý tón a to je pro mě rozhodující. Podobně sice drásá i spousta jiných smeček, ale z WRAITH je cítit, že pevně věří tomu, co hrají. Už teď se těším na další společný večírek. Navrhuji márnici na kraji hřbitova. Mrtvoly vyházíme ven, abychom měli víc místa pro alkohol a hezký holky. Rozdrtíme všechny kosti, popliveme oltáře a budeme se smát tomu pánovi na kříži. Rebelie, metal, špína a smrt! Tohle všechno z novinky slyším a považuji ji za parádní album! Black/thrash/punk metal, u kterého vám praskne lebka tlakem! Skvěle!


Asphyx says:

Ignite all the coffins! Turn the crosses down! Call the most beautiful zombies, we have a party tonight! The party will be until dawn. The beer will flow, and we will break all the bones in the morgue. We'll play bowling with skulls and who's going to end up on his feet, we're going to destroy him by alcohol intoxication. Yeah, and not to forget, this whole session will be played by black / speed mad metal punkers WRAITH.

The offspring of bands like they were and are MOTORHEAD, VENOM, MIDNIGHT or TOXIC HOLOCAUST. The gentlemen from Indiana honor their patterns completely. In addition, they add a great deal of energy and honesty. Did you want to dance on the tables and invoke the dark powers? So you have a chance, the new album has pushed me into the endless mosh-pit. Hell once again opened his gates.

"Heed the Warning" is a real, raw madness. Riffs are sharp as knife blades, bass rumbling, and the vocal is dirty, like a freshly excavated grave. No, WRAITH is sure to bring nothing new, but their music is real, genuine, real and rotting like an old corpse. I am satisfied with the sound, the cover and the production. This is exactly the ancient metal that is greatly played. I believe the band every word, every tone and that is decisive for me. Similarly, a lot of other bands crack, but WRAITH feels they firmly believe what they are playing. I'm already looking forward to another party. I propose a morgue on the edge of the cemetery. We throw out the dead bodies and we will have more space for alcohol and pretty girls. We will crush all the bones, lust the altars, and laugh about than man on the cross. Rebellion, metal, dirt and death! This is what I hear in the new album and I consider it a great album! Black / thrash / punk metal, where your skull will burst under the pressubre! Great!

Tracklist:
Heed The Warning
Endless Winter
Bastards
Fire
I Am Death
The Pit
System Overlord
Lightning Strike

Band:
Matt Sokol - Guitars/Vocals
Mike Szymendera - Guitar
Chris Petkus - Bass

Share this games :

TWITTER