SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 9. září 2018

Home » » Recenze/review - MALIGNER - Attraction to Annihilation (2018)

Recenze/review - MALIGNER - Attraction to Annihilation (2018)


MALIGNER - Attraction to Annihilation
12" vinyl, CD 2018, Blood Harvest

for english please scroll down

Zapalte celý svět! Povolejte démony! Každý den kolem sebe vidím až příliš nenávisti, zla a beznaděje. Raději trávím dlouhé hodiny v záhrobí poslechem poctivého reálného smrtícího kovu. Švédští MALIGNER jsou jedněmi z těch, kteří dokáží svojí hudbou zapálit stovky rakví vyrovnaných ve starých katakombách. Jsem starým hrobníkem, který každý den vstává brzy a kope hroby. Jsem od devadesátých let minulého století prokletý death a thrash metalem. Hodně si vybírám, co si narvu do uší. Jsem morbidním gurmánem, ochutnávačem zkažené krve.

A jako takový vám mohu novinku "Attraction to Annihilation" jen a jen doporučit. Má v sobě obrovský kus energie, neurvalosti. Otisknuta je v ní síla pradávných hrobů. Atmosféra desky je absolutně nakažlivá. Třaskavá směs deathu a thrashe je namíchána ve velmi výbušném poměru. Zapalte své vlastní rakve, zničte tenhle zlý svět! Nakonec stejně všichni zemřeme, tak proč ještě neexhumovat pár hrobů? S MALIGNER nám půjde práce sama od ruky.
S novinkou "Attraction to Annihilation" tisíckrát zemřete a znovu se zrodíte, poznáte osobně své vlastní démony i noční můry. Stylově vycházejí MALIGNER z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Navíc přidávají kus svých vlastních shnilých nápadů. Jsou ortodoxní, dřevní, rezaví jako brána do pekla. Skladby odsýpají s nebývalou přesvědčivostí. Jsou ostré, šílené, návykové. Na desce jsem nenašel jediné slabé místo. Samozřejmě, pro poslech musí být vaše uši nasměřované na old school death/thrash metal. Potom budete zničeni, spáleni, zohaveni morbidními songy plnými ohně. "Attraction to Annihilation" je zkrátka deskou, která kope na všechny strany. Je stará, ošklivá, mokvající a plesnivá jako víko od rakve! Chtěli jste zapálit onen svět? Tak s tímhle albem máte možnost! Skvělá nahrávka, po které zůstane jen zničená země!Asphyx says:

Set the fire the whole world! Call the demons! Every day I see too much hate, evil and despair around me. I rather spend long hours in the other world by listening to pure real death metal. Swedish MALIGNER is one from that bands, who are able to set the fire hundreds of coffins in the old catacombs by their music. I am the old gravedigger, who every day wake up very soon to dig the graves. I am cursed by death and thrash metal from the nineties. I very carefully select what I am listening. I am the morbid gourmand, the taster of the putrid blood. 

I think I am competent to recommend you the new album "Attraction to Annihilation". It contains a huge portion of energy and power from the ancient graves. The atmosphere of the album is absolutely infectious. The high explosive mixture of death and thrash metal is mixed in a perfect ratio. Let your own coffins burn, destroy this entire world! Finally, we all die, yet. So why don’t exhume few graves? With MALIGNER the work will go easy.

With the "Attraction to Annihilation", you will die a thousand times, and you will be rebirth again. You will meet your demons and nightmares. Concerning the music style, MALIGNER uses approaches from the breakthrough of the eighties and nineties. Moreover, they add the piece of their own rotten ideas. They are orthodox and rusted as a gate to the hell. Tracks are flowing with incredible convincingness. They are sharp, crazy and addicting. I did not find any weak place at the album. Of course, in this case, your ears must be directed to old school death/thrash metal. Then you will be destroyed, burned, blemished by the morbid songs full of fire. "Attraction to Annihilation" is simply the record, which is kicking on all sides. It is old, ugly, moist and moldy as a coffin. Did you want to set fire to the other world? So now you have a chance with this record. Great album, after which only devastated land will remain.


Tracklist:
1. Oath-Bound 
2. Lust For Fire 
3. Disposable 
4. Salvation 
5. Reign Of Fear 
6. Beyond Repair 
7. Mental Breakdown 
8. Into Oblivion

Line Up:
Maligno - Bass, Vocals 
Ertheb Somus-Ra - Drums 
Aztiak - Guitars (Remiso, ex-Mental Devastation)

Share this games :

TWITTER