SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 9. října 2018

Home » » Recenze/review - EMBOLISM - Love Existence (2018)

Recenze/review - EMBOLISM - Love Existence (2018)


EMBOLISM - Love Existence
CD 2018, Slovak Metal Army

for english please scroll down

Ten večer jsem byl už opravdu hodně unavený. Vozili k nám na pitevnu další a další mrtvoly. Svět se zbláznil? Konečně začala apokalypsa? Ptal jsem se a plnil mrazáky čerstvým masem. Už mi z toho málem trošku přeskočilo. Viděl jsem vyděšené, ledové tváře všude kolem sebe. Potřeboval jsem vypnout. Sáhnu do brašny, natáhnu si nohy a naláduju do přehrávače nové album slovenských death grinderů EMBOLISM. Mrtví neutečou, je čas na očistu mozkových závitů.

Nevím, kdy se z kapel stávají legendy, ale vzhledem k dlouhému působení na scéně, dobrým nahrávkám a letošnímu počinu, lze slovenské drtiče s klidem uvést do death/grindové síně slávy. Nové album "Love Existence" berme tedy jako takové potvrzení jejich statusu. Skvělé je, že novinka není rozhodně žádnou hudbou z povinnosti, ale spíše třaskavým materiálem, který vás roztrhá na kusy. Alespoň takové jsou mé pocity.


EMBOLISM se drží starých, poctivých death grindových postupů. Pánové vydali nahrávku, která je velmi dobře zvukově ošetřena, má zajímavý obal a hlavně - řeže tou správnou stranou nože. Dvanáct ostrých skladeb, plných mokvajících motivů, propracovaných textů a mrtvolně těžké nálady, bolí jako okovaná bota v obličeji. Slovenští maniaci rozhodně nepatří "do starého železa". Spíše naopak, nakopou vám zadky, vyhladí mozky do čista. Jakoby mi někdo polil hlavu kyselinou. Album má vše potřebné, co potřebuji ke svému odpočinku v márnici - tlak, energii, špínu, temnou a krvavou sílu, kterou u tohoto stylu máme všichni tolik rádi. Co na tom, že mrtvá těla ožívají a jdou mi po krku? Koneckonců, od toho jsem vlastně tady. Abych pařil do skonání světa, skákal z pódia a dával si do uší podobné, velmi dobré desky. "Love Existence" neoplývá nijakými novotami, kapela se drží v dopředu jasných mantinelech, ale svoje řemeslo zvládá na výbornou. Death grindová mašina, která probudí i mrtvého! Asphyx says:

That evening I was really tired. More and more corpses have been sent to us on the autopsy. The world has gone mad? Finally did apocalypse begin? I asked and filled the freezers with fresh meat. I've been a little crazy about it. I saw terrified, icy faces all around me. I needed to shut down. I reach into the bag, stretch my legs and put a new album of the Slovak death grinder EMBOLISM into the player. The dead do not run away, it's time for brainwashing.

I do not know when the bands become legends, but due to their long acting on the scene, good recordings and this year's performance, the Slovak crushers can be brought to the death / grind hall of fame. The new album, "Love Existence", is a confirmation of their status. It's great that the new album is definitely no music of duty, but rather a bursting material that will tear you apart. At least those are my feelings.


EMBOLISM are stick to the old, honest death grind practices. The gentlemen have released a recording that is very well sounded, has an interesting cover and, most importantly, cuts by the right side of the knife. Twelve sharp tracks, full of motifs, sophisticated texts, and deadly heavy moods, hurt like a crooked boot in the face. Slovak maniacs definitely does not belong to "old iron". They will kick your ass, wash totally your brains. As if someone was polishing his head with acid. The album has everything I need for my rest in the morgue - the pressure, energy, dirt, darkness and bloody strength that we all like in this style. What about the dead bodies coming back to life and wanting to kill me? After all, I'm actually here. To enjoy the end of the world to jump out of the podium and put in like, very good albums. "Love Existence" does not have any novelties, the band sticks to the predefined barrier, but they manage their craft great. Death grind machine that wakes the dead!

tracklist:
1.Chimaira 02:07
2.Remember 02:02
3.Just Few Second 02:00
4.What´ch A Want 02:14
5.Grind Is Love 00:58
6.21 Century 02:34
7.Misery 02:42
8.Embolism Of Human Degeneration 02:10
9.Egocentric War 02:50
10.Angels Wings 02:04
11.Infinity 02:34
12.Awakening… 04:01

band:
Peter Kotrík – basa
Michal Gros – vokály
Michal Kotrík – gitara
Ján Mokrý – bicie

objednávej zde/order here:


Share this games :

TWITTER