DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 31. října 2018

Home » » Recenze/review - PULVERIZED - Monuments of Misanthropy (2018)

Recenze/review - PULVERIZED - Monuments of Misanthropy (2018)


PULVERIZED - Monuments of Misanthropy
CD 2018, Krucyator Productions

for english please scroll down

Má rakev je studená a prázdná. Stále mi nedají pokoj, ani po smrti. Démoni temnoty mě opět povolali, abych zničil svět. Za pomocí hudby šílených smrtonošů PULVERIZED zapálili mé ostatky a já shořel v nekonečných mukách. Znovuzrozený, děsivější než dřív. Jsem opět zde, abych šířil zlo! Inferno může začít. 

PULVERIZED mě již prvním poslechem doslova smetli z povrchu zemského. Jejich death metal je sice klasický a tradiční, ale má v sobě doslova devastující účinek. Morbidní, chorobami nasáklý vokál, riffy, řezající do těch nejcitlivějších míst a všeobjímající pochmurná nálada. Chilané stvořili hodně prašivé dílo. 


V "Monuments of Misanthropy" lze vystopovat vlivy OBITUARY, MORBID ANGEL, DEICIDE, KRISIUN, případně starých SUFFOCATION. Všechny skladby řežou tou správnou stranou nože, jsou temné, zákeřné a opravu připomínají čerstvé exhumování rakví. PULVERIZED jsou nejen velmi zručnými řemeslníky, ale (a to je velmi důležité) hlavně dokáží songy doslova vymáchat ve zkažené krvi. Všude kolem se vznáší mrtvolný puch, smíchaný se sírou. Tahle parta ví moc dobře, o čem je peklo. Má rakev znovu hoří a já už se těším, až se stanu prokletým popelem. Kolem duní novinka chilských maniaků a celková atmosféra je podtržena setkáním se samotnou smrtí. Starý, prašivý smrtící kov, zdá se, neřekl ještě poslední slovo. Z katakomb se ozývá neurvalý řev. To se hlásí o slovo PULVERIZED. Death metalová kapela, která jako bájní jezdci apokalypsy, přišla svojí hudbou spálit na popel i vás. Absolutní smrt! Velmi dobře!


Asphyx says:

My coffin is cold and empty. I still have no peace even after my death. The demons of darkness called me again to destroy the world. With the help of mad death bearer band PULVERIZED my remains were burned and I was burned in endless tortures. Reborn, terrifying than before. I am here again to spread the evil! Inferno can begin.

PULVERIZED smashed me from the world within the first listening. Their death metal is classical and traditional however, it has devastating effect. Morbid, vocals filled with diseases, riffs cutting right into the most venerable places and the omnipresent gloomy mood. Those Chileans made a really dusty work.

In “Monuments of Misanthropy” you can hear the influence by OBITUARY, MORBID ANGEL, DEICIDE, KRISIUN, or the old SUFFOCATION. All those songs cut with the right side of a knife, they are dark, insidious and they really remind me fresh exhumations of coffins. PULVERIZED are not only very skilled craftsmen, but (and this is very important) they also know how to rinse their songs in spoiled blood. All around us is a dead-body smell mixed with sulphur. This band know very well what the hell is about. My coffin is burning again and I am looking forward to be cursed with ash. Around sounds the new album by those Chilean maniacs and the overall atmosphere is underlined by the encounter with the death itself. Old, ashy death metal, as it seems, has not yet said its last word. There is the savage scream coming from the catacombs. That is PULVERIZED. Death metal band which came with its music to burn you to ash just like the riders of apocalypse. Absolute death! Very good!

band:
Claudio Anacona : Vocals
Andrés Valdés : Guitars
Pablo Valdés: Guitars
Leonardo Taiba: Drums
Guillermo Fuentes : BassFOR MORE INFO:
Share this games :

TWITTER