DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 15. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - CANCER - Shadow Gripped (2018)

Recenze/review - CANCER - Shadow Gripped (2018)

 

CANCER - Shadow Gripped
CD 2018, Peaceville Records

for english please scroll down

Nikdy bych nevěřil, že se sem ještě vrátím. Zbylo zde spousta vzpomínek, strachu a bolesti. Starý, dávno opuštěný hřbitov a na něm hrobka, ve které jsem v devadesátých letech trávil spoustu času. Rakve s nápisy jako "To the Gory End" (1990) nebo "Death Shall Rise" (1991) jsou navěky zapsány v našich zkažených duších. Bylo na čase se znovu vrátit, usednout na kamennou desku, opravit náhrobek a užít si pravý nefalšovaný death metal.

Ano, britští maniaci CANCER jsou zpět. Nutné je rovnou říci, že v plné síle. To co jste měli u nich rádi na v úvodu zmiňovaných albech, dostanete měrou vrchovatou i letos. Novinka "Shadow Gripped" je tak poctou starým dobrým časům se vším, co k tomu patří. Prašivý zvuk, valivé pasáže dle pravěkých procedur, spousta smrti a hniloby. Záležitost víceméně pro pamětníky, což koneckonců jsem. Tím pádem si nahrávku neskutečně užívám.Sedával jsem s kamarádem u kazeťáku a diskutoval s pivem o muzice. Psal se rok 1991 a na VHS kazetách pořád dokola běžel klip "Back From the Dead". Neustále jsme přidávali hlasitost, až na nás přišli rozlobení sousedé. Staré psy novým kouskům nenaučíš a je to jen a jen dobře. CANCER se za ta dlouhá léta nezměnili a stále si jedou ten svůj jedovatý smrtící kov (ovlivněni stejnou krví jako DEATH, MASSACRE, OBITUARY, MASTER, BENEDICTION, POSSESSED, MORGOTH) protknutý thrashem, špínou a hnisem. Oceňuji náležitě provedenou produkci, stylový obal i nápady, které vyniknou až po nějaké době. Nic pro současné zmlsané strávníky, kteří se zhlédli v technické brutalitě, ale kus zkaženého masa, vytaženého z právě exhumovaného hrobu. Poctivě ukované železo! Za mě velká spokojenost a desku si opravdu dávám do žil s chutí. Jenže znáte to, já už jsem starej a opotřebovanej. Koukám na svět stejným pohledem jako CANCER. Jo a mimochodem, promo fotku do alba fotila kolegyně Lenka z Trima Photography a já jí u toho pomáhal. "Shadow Gripped" je jako ozvěna z dávných dob. Smrt si nevybírá, CANCER také ne. Nakonec stejně všichni zemřeme, tak proč si do té doby neužít pořádný rezavý death metal! Hrob je znovu otevřen!

 

Asphyx says:

I would never believe I'd come back here again. A lot of memories, fear, and pain left here. The old, long abandoned cemetery and there is a tomb in which I spent a lot of time in the nineties. Coffins with inscriptions such as "To the Gory End" (1990) or "Death Shall Rise" (1991) are forever inscribed in our rotten souls. It was time to come back, sit down on a broad stone, fix the tombstone and enjoy the true, honest death metal.

Yes, the British maniacs CANCER are back. And it is necessary to say that in full force. What you liked about them on the albums mentioned above, you will also receive this year. The new record "Shadow Gripped" is a tribute to good old times with everything that belongs to it. Scabby sound, rolling passages according to prehistoric approaches, lots of death and putridity. This issue is more or less for the witnesses of death like I am. I'm really enjoying this record.

I used to sit with my friend beside the tape recorder and discuss the music with a beer in hand. It was at the beginning of 1991, and the video "Back From The Dead" on the VHS tapes has run repeatedly. We were continually adding the volume until our neighbors got angry. CANCER has not changed over the years, and they are still playing their poisonous death metal (influenced by the same blood as DEATH, MASSACRE, OBITUARY, MASTER, BENEDICTION, POSSESSED, MORGOTH), which is intertwined by thrash, dirt, and pus. I appreciate the well-done production, the stylish album cover and the ideas that will stand out after several listenings. This is not suitable for nowadays advanced listeners, who like the technical brutality; on the contrary, this is a piece of rotten flesh pulled out from the freshly exhumed tomb. Honestly forged iron! I am very satisfied with this record, and I am really enjoying it with big taste. But you know that I'm old and worn out. I look at the world with the same eyes as CANCER. Yeah, and by the way, my colleague Lenka from Trima Photography took care about a promo photo in the album booklet, and I helped her with it. "Shadow Gripped" is like an echo from ancient times. Death doesn't choose, similar as CANCER doesn't. In the end, we all die, so why not enjoy the rusty death metal until the end? The grave is opened again!


Tracklist:
01. Down The Steps 
02. Garrotte 
03. Ballcutter 
04. Organ Snatcher 
05. The Infocidal 
06. Half Man Half Beast 
07. Crimes So Vile 
08. Thou Shalt Kill 
09. Shadow Gripped
10. Disposer
Time: 43:56

band:
John Walker, Carl Stokes, Ian Buchanan

Share this games :

TWITTER