DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 11. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - CAULDRON - New Gods (2018)

Recenze/review - CAULDRON - New Gods (2018)


CAULDRON - New Gods
CD 2018, Dissonance Productions

for english please scroll down

Šedivé ráno, déšť v ulicích. Vstáváš každý den ve stejný čas a roky kolem letí jako raketa. Stereotyp bývá narušen jen občas, abys měl alespoň chvíli naději. Vzpomínám, ano, poslední dobou vzpomínám. Většina dnešní hudby mi přijde prázdná a umělá. Možná právě proto na mě usedá občas nostalgie a vydávám se na dlouhé výlety za muzikou do minulosti.

Troufám si tvrdit, že kanadští CAULDRON mi budou velmi dobrými průvodci do heavy metalových časů. Poslouchám jejich novinku "New Gods" stále dokola a vidím před sebou zástupy svých kamarádů s nášivkami IRON MAIDEN, MANOWAR, JUDAS PRIEST. Alkohol, metal a život mezi chladnými melodiemi. Tohle všechno nás spojuje. Jak říkám, je šedivé ráno a já jdu do práce deštivými ulicemi s novou deskou na uších. Cestování v čase na mě funguje bezezbytku.Umět napsat dobrý song, mít skvělého zpěváka a vnímavost pro dobré melodie. To jsou věci, na které mnoho kapel už zapomnělo. Na "New Gods" se mi proto nejvíc líbí, že to není "obyčejný produkt současné doby", ale opravdový rock´n´rollový nářez, heavy metal, který tepe v rytmu opravdového srdce. CAULDRON umí vytvořit tu správnou atmosféru. Už jen ten zvuk kytar, obal, nápady, mluví za vše. Letos jsou převážně pomalejší a pohybují se hlavně ve středních tempech, o to víc dokážou rozjitřit moji mysl. Nevadí to, pro ranní šedivá rána neznám nic lepšího. Jsem zpátky v osmdesátých letech, mám sílu, spoustu energie a pevné zdraví. Holky voní mládím a svět se ještě točí správným směrem. Práce a talent vítězí nad kecama. Hergot, díky CALDRON za tenhle krásný kovový výlet! Bylo mi ctí. Vynikající heavy metal s nezaměnitelnou náladou!Asphyx says:

A grey morning, the rain in the streets. You get up every day at the same time and the time flies around like a rocket. The stereotype is disturbed only occasionally so you have at least hope for a while. I remember, yes, I am remembering things now. Most of today´s music is empty and artificial. Perhaps that is why I have felt quite nostalgic lately and I go for a long music trips to the past.

I dare to say that the Canadian band CAULDRON would be good guides in the heavy metal times. I listen to their new album “New Gods” again and again and I can see the crowds of my friends with IRON MAIDEN, MANOWAR and JUDAS PRIEST patches. Alcohol, metal and life among cold melodies. All of this joins us together. As I say, it is a grey morning and I am walking to work in the rainy streets listening to the new album. Time travelling always works for me.


Knowing how to write a good song, having a great singer and the perception for good melodies. Those are the things that many bands forgot. What I like the most about the new album “New Gods” is that it is not “an ordinary product of today´s world”. More like the opposite it is a really rock´n´roll bang, heavy metal which is beating in the rhythm of a real heart. CAULDRON know how to make the real atmosphere. Just the sound of the guitars, the cover and ideas, that is enough to say. This year they are slower and they are in the middle tempos. That is why they can light up my mind even more. I do not care because there is nothing better for gloomy mornings. I am back in the 80s, I have the power, a lot of energy and good health. Girls smell young and the world is turning in the right direction. Work and talent wins over bullshit. Damn, thanks to CAULDRON for this beautiful metal trip! I was honoured. Outstanding heavy metal with an unmistakable mood!

o CAULDRON na DEADLY STORM ZINE/ about CAULDRON on DEADLY STROM ZINE:


Tracklist:
01. Prisoner of the Past
02. Letting Go
03. No Longer
04. Save the Truth - Syracuse
05. Never Be Found
06. Drown
07. Together as None
08. Isolation
09. Last Request

band:
Jason Decay
Ian Chains
Myles Deck

Share this games :

TWITTER