DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 23. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - HATESPHERE - Reduced to Flesh (2018)

Recenze/review - HATESPHERE - Reduced to Flesh (2018)


HATESPHERE - Reduced to Flesh
CD 2018, Scarlet Records

for english please scroll down

Člověk musí mít dnes snížený práh bolesti, aby obstál a přežil v současném světě. Občas mám chuť se zavřít do mrtvé komory a odstřihnout se od všeho zlého. Od rozšklebených tváří s neupřímným pohledem v reklamách, od špinavé politiky, od přetvářky a klamu. Vypínám všechny obrazovky, utíkám do lesů, ale nepomáhá to. Volím proto raději muziku, která dokáže zklidnit moji mysl.

Napěchovaný vztek, temnota, chlad, ale i jasné a zřetelné melodie. To jsou letošní HATESPHERE. Kapela, jejíž novinka "Reduced to Flesh" se ke mě dostala poměrně pozdě. Respektive, stále jsem ji raději poslouchal, než abych o ní napsal pár řádek. Určitě znáte ten pocit, když vás nějaká deska zasáhne přímo do živého. Když víte, že je to přesně ono. Nedá se nic dělat, chtěl bych být kritický, ale nemám vůbec co vytknout. Takhle se totiž má hrát metal, přátelé.
Pokud se podíváme na novou desku pečlivěji, zjistíme, že muzika zde předkládaná, vychází ze stejných základů, jako třeba nahrávky THE HAUNTED, AT THE GATES, THE CROWN, WITCHERY. Přidána je navíc obrovská spousta jiskřivě chladné atmosféry. Kapela jakoby narvala do obrovské nádoby několik tun pestré energie, špíny, zloby a nenávisti. Samozřejmostí je adrenalin, skvělý zvuk a produkce, spousta melodických pasáží (v jednom momentě sahající až někam k IRON MAIDEN) a neskutečná schopnost drtit. Baví mě také rychlé thrashové úprky, které působí jako rozbušky připravené k výbuchu s TNT. Výsledkem je totálně našlapané album, které mě ihned smetlo. Na "Reduced to Flesh" zkrátka věřím skupině každé slovo, každý tón. Hovoří i mojí řečí. Už se nemusím trápit zavřený před světem. Řetězy jsou roztrženy, teď už budu jen pařit do úplného vyčerpání. HATESPHERE sice nevydali nijak převratnou nahrávku, ale novinka je tak opravdová, uvěřitelná, syrová a zároveň chladivá, že nemůžu jinak a hodnotit velmi vysoko a srdcem. Vynikající záležitost!Asphyx says:

People must today have a reduced perception of pain to survive in today's world. Sometimes I feel like I want to be closed myself in the dead chamber and be cut off from all evil. From scornful faces with insincere looks in advertisements, from dirty politics, from hypocrisy and deception. I turn off all the screens, I run into the woods, but it does not help. So I prefer music that can calm my mind.

Furious anger, darkness, cold, but also clear and distinctive melodies. These are HATESPHERE this year. The band, whose new album "Reduced to Flesh" came to me quite late. Respectfully, I kept listening to this album rather than writing a few lines about it. You surely know that feeling when an album hits you directly. When you know that is exactly what you are looking for. Nothing to do, I want to be critical, but I have nothing to say. This is how to play metal, friends.


If we look at the new album more carefully, we will find that the music presented here is based on the same foundations as THE HAUNTED, AT THE GATES, THE CROWN, WITCHERY. Added is a huge sparkling atmosphere. The band seemed to put a few tons of varied energy, dirt, anger and hatred into a huge pot. Of course, there is as well adrenaline, great sound and production, lots of melodic passages (at one point up to somewhere to IRON MAIDEN) and an unbelievable ability to crush. I am also enjoying fast thrash blows that act like detonators ready to explode with TNT. The result is a totally killer album, which immediately smashed me. On "Reduced to Flesh" I simply believe the band every word, every tone. They are talking from my soul. I do not have to worry and being hiding before the world anymore. Chains are torn, I'm just gonna mosh to the c omplete exhaustion. HATESPHERE did not make a superb recording, but the novelty is so real, believable, raw and cool, that I cannot judge it different, than very high by heart. Excellent material!


Seznam skladeb:
1. Praeludium
2. Corpse Of Mankind
3. Nothing Is Definite
4. Ruled By Domination
5. Reduced To Flesh
6. Can Of Worms
7. Lethal Mistakes
8. Petty
9. Afterlife
10. Despicable You

Sestava:
Esben “Esse” Hansen – zpěv
Peter “Pepe” Lyse Karmark – kytara
Kasper Kirkegaard – kytara
Jimmy Nedergaard – baskytara
Mike Park – bicí

Share this games :

TWITTER