DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 13. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - THE OUTSIDE - We Feel Through the Dead (2018)

Recenze/review - THE OUTSIDE - We Feel Through the Dead (2018)


THE OUTSIDE - We Feel Through the Dead
CD 2018, Green Zone Music

for english please scroll down

Jsou desky, o kterých by se nemělo psát. Měly by se poslouchat, nechat na sebe působit. Přiznám se, že k německým šílencům THE OUTSIDE jsem si hledal cestu poměrně dlouho. Zpočátku mi přišla poněkud roztříštěná, nemohl jsem se chytit. Pak jsem jednou odpoledne přišel totálně zničený z práce, otevřel si dobré pivo, usedl ke knize a přišlo to samo. Najednou mi skladby pronikly pomalu do krve, byl jsem hudbou doslova prostoupený a uhranutý.

Kdysi dávno jsem navštívil jedno horské městečko v rakouských Alpách. Byl tam hřbitov, kde jsem zažil nekonečně zvláštní, temný a chladný pocit. Jako bych byl jedním z desítek pochovaných kněží, jako bych zažíval veškerá muka celého místa. Troufám si tvrdit, že poslech desky "We Feel Through the Dead" je s tímto zážitkem srovnatelný. Alespoň jsem si na vše často při společných setkáních vzpomněl. Základním stavebním kamenem "We Feel Through the Dead" je potemnělý thrash metal. Mezinárodní uskupení, v čele s pro mě velmi zajímavým hlasem Mr. Rolanda, se vydává ale i na výlety do jiných stylů. Občas zazní lehké ozvěny death metalu, někdy slyším až doom metalové chvilky a v některých momentech zaujme industriální pasáž. Album mi tím pádem přijde neskutečně pestré, bolestivé a zajímavé. V textech se tepe do současných palčivých témat, mají rozhodně co říci. Nečekejte přímý útok na první signální soustavu, na to je hudba THE OUSTSIDE příliš propracovaná, komplikovaná a odlišná. Být v dnešní době originální je o hodně těžší, než dřív. Kapel je spousta, ale téhle smečce se to povedlo na výbornou. Jsme na stejné hudební vlně, oceňuji vlastně vše - skvělý zvuk, nápady, celkové provedení. Hlavní je pro mě ale zcela neopakovatelná atmosféra, temné ozvěny, jakási beznaděj a bolest, které ze skladeb cítím. Stojím znovu na malém horském hřbitově a přemýšlím o svém osudu. Dost bylo ale slov, raději si "We Feel Through the Dead" narvěte do uší. Za sebe vám ji mohu jen a jen doporučit! Skvělé album s neskutečně zvláštní atmosférou!Asphyx says:

There are records about which should not be written, they should be listened, we should to let them act. I admit that I have been a long time looking for a way to the German madmen THE OUTSIDE. From the begin album seems to me be a bit fragmented, I could not catch it. Then one afternoon I come totally destroyed from work, I opened a good beer, sat down with the book and it came to me itself. Suddenly the songs penetrated slowly into the blood, I was literally soaked and bewildered.

Long time ago I visited a mountain town in the Austrian Alps. There was a cemetery where I experienced an infinitely strange, dark and cool feeling. As if I were one of dozens of buried priests, as if I was experiencing all the torment of the place. I dare to say that listening to "We Feel Through the Dead" is comparable to this experience. At least, I often remembered everything from that place with our meetings.The basic building block "We Feel Through the Dead" is the dark thrash metal. International line up, headed by a very interesting voice for me Mr. Roland, are also makes trips to other styles. Occasionally light death metal echoes sound, sometimes I hear a doom metal moment and in some moments take my attention an industrial passages. The album is incredibly colorful, full of painful themes and really interesting. In the lyrics they are cutting in to the current hot topics, they have definitely what to say. Do not expect a direct attack on the first signal system, the music of THE OUSTSIDE is too sophisticated, complicated and different. Being original today is much harder than before. Bands exist a lot, but this band has done great. We are on the same music wave, I really appreciate everything - great sound, ideas, overall design. The main thing for me is a completely unrepeatable atmosphere, dar k echoes , some hopelessness and pain that I feel from the songs. I stand again in a small mountain cemetery and think about my destiny. But it was a lot of words, and we'd rather put "We Feel Through the Dead" into our ears. I can only recommend it! Great album with an incredibly special atmosphere!


about THE OUTSIDE on DEADLY STORM ZINE:
Tracklist:
01 The Portrait
02 Congregation
03 Towers Tall
04 We Feel Through the Dead
05 War Among the Poor
06 To Dismantle
07 Where We Stand
08 It’s a Campaign
09 A Star Burns

Line-Up:
Roland B. Marx – Vocals
Ricardo Espinoza – Guitar
Ishay Sommer – Bass
Alberto Atalah – Drums

Share this games :

TWITTER