DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 8. listopadu 2018

Home » » Recenze/review - ULTHAR - Cosmovore (2018)

Recenze/review - ULTHAR - Cosmovore (2018)


ULTHAR - Cosmovore
CD 2018, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Až se jednou mé kosti promění v prach a  můj duch se bude procházet podzemím, bude pozdě na to ptát se, kolik ošklivých činů jsem prožil. Budu se vznášet někde v meziprostoru, nasávat prašivinu ozvěn za záhrobí. Otevřu svoji zkaženou duši a poddám se temnotě. U posledního soudu mě pravděpodobně ukřižují hlavou dolů. Nemůžu si pomoct, musím stále vyhledávat poctivý pravý death metal a poslouchat jej do skonání světa.

Americká kapela s názvem ULTHAR mě ubezpečila v tom, že je na co se po smrti těšit. Na dlouhé zástupy stínů, na samotu a chlad. A hlavně na syrový, nefalšovaný black death metal, který je zde předkládán v absolutně morbidní podobě. Vezměte staré základy blacku a death metalu, opatřete je mrtvolným zvukem, napěchujte je skvělými nápady a rovnice má jednoduchý výsledek s názvem ULTHAR. Letos bylo vydáno další pekelné svědectví o zlu, špíně, popraskaných kostech a rakvích, do kterých k ránu uléháme. Vynikající je nálada celé desky, která nejvíce připomíná asi noci strávené v márnicích plných tlejících těl. Absolutně chorobný je zvuk, o parádním coveru ani nemluvím. "Cosmovore" je albem, které se nebývale povedlo. Je hodně znát, že za ním stojí muzikanti, kteří znají peklo jako svoje vlastní boty. Fascinuje vás nářek nemrtvých a prokletých? Užíváte si rádi atmosféru plnou hnisu, rouhání, krutosti a smrti? Potom jste zde správně. Možná se jednou rozpadnu v prach a můj popel rozpráší po lesích, ale podobné hudby se nikdy nevzdám. Skvělý black death metalový obřad! Inferno!


Asphyx says:

Once when my bones turn into the dust, and my spirit will walk through the underground, it will be late to ask how many bad things I have experienced. I will float somewhere in the interspace, inhale the stink and the echoes from the other side. I will open my depraved soul and will be swallowed by the darkness. At the last court, they will probably crucify me with my head down. I cannot help to myself; I still must search for the honest, pure death metal and listen to it until the end of the world.

The American band ULTHAR assured me that there is still something on which we can look forward after the death. On the long crowds of shadows, loneliness, and cold. And especially for the raw, true black death metal, which is presented here in an absolutely morbid form.

Take the old basics of black and death metal, give them a deadly sound, cramp them up with great ideas, and the equation has a simple result called ULTHAR. This year, another hellish testimony about the evil, dirt, crushed bones and coffins where we used to lie in the morning, was released. The mood of the whole record is excellent. It reminds me the most the nights spent in the morgue full of smoldering bodies. The sound is an absolutely morbid, I'm not even talking about the great cover art. "Cosmovore" is an unusually successful album. It's evident that behind the music are the musicians who know hell as their own shoes. Are you fascinated by the wailing of the undead and cursed? Do you enjoy the atmosphere full of putridity, blasphemy, cruelty, and death? Then you are right here. Maybe once I'll turn into the dust, and my ashes will be dispersed in the woods, but I'll never give up of this music. A great black death metal ceremony! Inferno!

TRACKLIST
1. Cosmovore (5:07)
2. Solitarian (4:08)
3. Infinite Cold Distance (5:18)
4. Entropy-Atrophy (4:45)
5. Assymetic Warfare (5:27)
6. Dunwich Whore (13:26)

LINE-UP
Shelby Lermo - Guitar, Vocals, Samples
Justin Ennis - Drums
Steve Peacock - Bass, Vocals, Synths

Share this games :

TWITTER