DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 15. prosince 2018

Home » » Recenze/review - DEADBORN - Dogma Anti God (2018)

Recenze/review - DEADBORN - Dogma Anti God (2018)


DEADBORN - Dogma Anti God
CD 2018, Apostasy Records

for english please scroll down

Podivné místo v domě na konci ulice. Zavolala nás vyděšená sousedka. Viděla řádící monstrum, které roztrhalo všechny na kusy. Ohledávám místo činu, sleduji krvavé stopy. To nebyl člověk, ani zvíře, přemýšlím nahlas a všichni se mnou souhlasí. Mrtvá těla, vyděšené tváře, skleněné pohledy. Smrt a násilí se vznáší ve vzduchu jako těžký pach. Příčinu najdeme nakonec ve sklepě. Predátor z jiného světa, příšera z nočních můr, bestie z pověstí. Zlo se zrodilo.

Poslouchám novinku německých technických death metalistů DEADBORN a musím říci, že mi připomínají podobné monstrum. Jen místo ostrých zubů zvolili neméně krutý způsob, jak vám pustit žilou - death metal. Jedná se o perfektně seřízenou, po řemeslné stránce dokonalou desku. Vítejte v domě šílenství, krve bude dostatek, nemusíte mít obavy."Dogma Anti God" na mě působí absolutně anti-humánním dojmem. Skladby jakoby představovaly ostré čepele čerstvě nabroušených skalpelů. Můžete hádat, kdo bude obětí. Deska má dokonale potemnělou a nehostinnou atmosféru, kterou lze spatřit opravdu jen na místech, kde se stal nějaký násilný čin. Stylově lze práci Němců připodobnit ke smečkám jako SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, OBSCURA. Od začátku do konce jste vystaveni velkému nátlaku v podobě smrště riffů, drtících bicích a hlubokého growlu. Mimochodem, konečně také jeden ze zpěváků v death metalu (Mario Petrovič), kterému je vcelku dobře rozumět. Mašina, která nejde zastavit. Přesnost, německá preciznost a profesionální přístup. To jsou DEADBORN a jejich nová deska "Dogma Anti God". Odlidštěný death metal s až industriální duší. Nic pro slabé povahy. Hydra se opět probudila a doporučil bych vám, abyste se před ní měli na pozoru. Tohle album totiž zabíjí bez varování! Masakr!


Asphyx says:
Strange place in the house at the end of the street. A terrified neighbor called us. She saw a marauding monster that ripped them all apart. I searching the crime scene, I follow bloody footsteps. It was not human or animal, I think aloud, and everyone agrees with me. Dead bodies, scared faces, glass looks. Death and violence float in the air like a heavy smell. The cause is finally found in the cellar. Predator from another world, nightmare monster, fairy beast. Evil was born.

I'm listening novelty from German technical death metallers DEADBORN and I have to say they remind me a similar monster. Just instead of sharp teeth, they chose no less brutal way to let you down - death metal. It is a perfectly crafted album. Welcome to the madhouse, don’t worry, there will be enough blood here. "Dogma Anti God" has an absolutely anti-human impression on me. Tracks were as sharp blades of freshly sharpened scalpels. You can guess who will be the victim. The album has a perfectly dark and inhospitable atmosphere that can only be seen in places where a violent act has occurred. Stylishly, the work of Germans can be likened to bands such as SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, OBSCURA. From begin to the end, you are exposed to big pressure in the form of shrinking riffs, crushing drums and deep growling. By the way, finally, one of the death me tal sing ers (Mario Petrovič) to who is quite well understood. A machine that cannot stop. German precision and professional approach. These are DEADBORN and their new album "Dogma Anti God". Dehumanized death metal with industrial soul. Nothing for the weak persons. Hydra woke up again, and I'd recommend you to be aware from her. This album is killing without warning! Massacre!

traclist:
1. Veneration
2. Sense Of Delight
3. Canine Devotion
4. Dogma Anti God
5. Abortive Interment
6. Zero Moment Of Truth
7. Your Symbol Burns
8. Heretic Torment
9. Prayer In Exigence

Line-Up 2018:
Mario Petrovic – Vocals (ex-Necrophagist)
Kevin Olasz - Lead/ Rhythm Guitar (ex-Jack Slater / Aardvarks)
Slawek Foltyn – Drums (ex-Necrophagist)
Jo Morath - Rhythm Guitar
Giulio Rimoli - Bass

https://deadborn.bandcamp.com/album/dogma-anti-god
https://www.facebook.com/pages/DEADBORN/218704144817043
http://www.deadborn.de/
https://open.spotify.com/artist/6r6Nsf9ZTExkopfm4ZO7Qo
http://www.apostasyrecords.com/
Share this games :

TWITTER