DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 31. prosince 2018

Home » » Recenze/review - DEATHRITE - Nightmares Reign (2018)

Recenze/review - DEATHRITE - Nightmares Reign (2018)


DEATHRITE - Nightmares Reign
CD 2018, Century Media Records

for english please scroll down

Chodil jsem do téhle hrobky hrozně rád a dlouho. Hnijící mrtvola, nepříjemný nasládlý puch. Rozkládající se tělo, přemýšleli jsme nad životem po životě. Dál už neexistuje nic, jen utrpení a temnota. Podej mi ruku, má drahá, vezmu tě na výlet bez konce. Tvůj úsměv, maso odpadávající z tváře, kosti zpuchřelé a hnisající. Proces rozkladu nastal již dávno, ale já tě nikdy neopustím. Jednou se setkáme, smrt nám bude vysvobozením.

Němečtí hrobníci DEATHRITE letos přicházejí již se svým čtvrtým albem a za sebe mohu říci, že nejpovedenějším. Od prvního tónu je vše neskutečně chladné, mrtvolné. Hudba zní, jakoby byla složena v pitevních sálech, nahrána v márnici a produkována při exhumování hrobů. Melodie, chlad, špína a prašivina, to je oč tu běží. 


"Nightmares Reign" je silně inspirováno takovými smečkami jako OBITUARY, CELTIC FROST, CARCASS, ASPHYX, DISMEMBER, ENTOMBED, AUTOPSY. Smrt se potkává s podchlazenými melodiemi. Podali jste někdy ruku dobře uleželé mrtvole? Tak máte možnost. Když jsem desku poslouchal stále dokola, asi nejvíc ve mě evokovala zážitky z ranních procházek po hřbitově, kdy si necháváte u jednotlivých náhrobků vyprávět osudy nemrtvých. DEATHRITE jsou prašiví psi, kteří přesně pochopili a vystihli ducha starých časů. Skladby přede mnou doslova mokvají, jsou zkaženou krví, plesnivým artefaktem, které dávaly do hrobů kapely devadesátých let. Přiznám se, že se "Nightmares Reign" stalo na dlouhou dobu mým průvodcem po záhrobí. Za moji maličkost se jedná o vynikající kousek zkaženého masa, které by měl ochutnat každý, kdo vnímá hudbu hlavně srdcem. Našel jsem včera u cesty pohozené studené mrtvé tělo, na prsou mělo vyryto nápis DEATHRITE! Smrt byla cítit všude kolem, jako z nové desky. Vynikající pocta záhrobí!


Asphyx says:

I have been very happy going to this tomb for a long time. A rotting corpse, an unpleasant sweet smell. The decomposed body, we have been thinking over life after life. There is nothing else, just suffering and darkness. Give me your hand, my dear, I'll take you for an endless trip. Your smile, the flesh falling off your face, the bloody and hideous bones. The decomposition process began long time ago, but I will never leave you. Once we meet, death will be delivered to us.

German gravediggers DEATHRITE are coming this year with their fourth album, and I can say this one is the best in my opinion. From the first tone, everything is incredibly cold, deadly. The music sounds like it was composed in autopsy rooms, recorded in the morgue, and produced during the exhumation of graves. Melody, cold, dirt and dust, that’s what this album is about.


"Nightmares Reign" is strongly inspired such bands as OBITUARY, CELTIC FROST, CARCASS, ASPHYX, DISMEMBER, ENTOMBED, AUTOPSY. Death meets undercooled melodies. Did you ever shake hands with well-dead corpse? So you have a chance. When I listened to the album again and again it evokes the experiences from the morning walks around the graveyard when you leave the undead talk the stories about each tombstone. DEATHRITE are gaudy dogs who understand the spirit of old times. The songs in front of me are crumbed, they are rotten blood, a moldy artifact that gave them to the graves the bands from nineties. I admit that "Nightmares Reign" has become my guide for a long time. For me, this is a delicious piece of spoiled meat to be tasted by anyone who feels music by heart. I found a cold dead corpse yesterday next to the road and on the chest this body had cut in a name DEATHRITE! Death was possible to feel all around, same like from a new record. Excellent tribute to hades!


Tracklist:
01. When Nightmares Reign
02. Appetite for Murder
03. Invoke Nocturnal Light
04. Demon Soul
05. Devil's Poison
06. Bloodlust
07. Obscure Shades
08. Temptation Calls

band:
Tony Heinrich  - (Vocals) 
Andy Heinrich - (Guitar) 
Anton Hoyer - (Bass) 
Stefan Heinz - (Drums) 
Tom Michalik - (Guitar)

Share this games :

TWITTER