DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 13. prosince 2018

Home » » Recenze/review - INTERNAL BLEEDING - Corrupting Influence (2018)

Recenze/review - INTERNAL BLEEDING - Corrupting Influence (2018)


INTERNAL BLEEDING - Corrupting Influence
CD 2018, Unique Leader Records

for english please scrool down

Šel jsem jednou kolem davu, který propadl šílenství. Násilí na obou stranách, krev ve tvářích a nenávist, která se vznášela ve vzduchu jako hlasitá výčitka. Jak se to stalo, že klidný dialog vystřídaly zbraně? Chvíli jsem se na souboj obou znepřátelených táborů díval a představoval si divoké šelmy. Dostal jsem pár ran, spadl jsem na zem a byl skoro ušlapán. Ani jsem nevěděl, proti komu kdo protestuje. Byl jsem jen chlápek, který se sluchátky na uších a s novou deskou INTERNAL BLEEDING procházel kolem.

INTERNAL BLEEDING jsou letos ve velmi dobré formě. Připomínají boxery před zápasem. Stačí úder gongu (zmáčknutí play na vašem přehrávači) a death metalový souboj začíná. Pánové nahráli desku, kterou jsem po nich chtěl. Ostrou, houpavou, drsnou a syrovou. S masivním zvukem, s obalem, kterého si ihned všimnete. 


Slamming brutal death metal není zrovna mým oblíbeným stylem, ale INTERNAL BLEEDING mě opět přesvědčili. Slammové prvky jsou totiž dávkovány s citem, doplněna je temnota a chlad. Album jako celek je pak pestrou paletou morbidních nálad, zničující atmosféry. Představte si špinavou ulici, páru nad kanály, ztracené postavy, kymácející se ve tmě. Hnus, zapomenutá periferie, kde se z frustrací rodí nenávist. Život nemá žádnou cenu a když máte peníze, tak si můžete koupit všechno. Deska je pro mě uvěřitelná, živelná, natlakovaná velmi dobrými nápady. INTERNAL BLEEDING nechtějí zbytečně otáčet znovu kola death metalových dějin, ale spíše vybrousili svůj styl k dokonalosti. Až ti bude jednou špatně, budeš na úplném dně a tvé myšlenky budou na bodu mrazu, mohu ti "Corrupting Influence" doporučit jako brutálně death metalovou terapii. Trepanace mozku, masakr a chlad, to je oč tu běží! Syrová odpověď na hnus současného světa! Excelentní krvavá záležitost!Asphyx says:

I went once around the crowd that had fallen into madness. Violence on both sides, blood on faces, and hatred floating in the air like a loud reproach. How did it happen that the quiet dialogue was replaced by weapons? For a while I watched the battle of the two quarrels of camp and imagined the wild beasts. I got a couple of wounds, I fell to the ground and was almost trampled. I did not even know who to protest against who. I was just a guy who walked around with earphones playing a new INTERNAL BLEEDING album.

INTERNAL BLEEDING are in a very good condition this year. They remind the boxers before the fight. Just hit the gong (squeeze play on your player) and the death metal duel begins. The gentlemen recorded the album which I wanted from them to do. Sharp, swinging, rough and raw. With a massive sound and with a cover you'll immediately notice.


Slamming brutal death metal is not my favorite style, but INTERNAL BLEEDING convinced me again. The Slam elements are treated with feel, darkness and cold are added. The album as a whole is then a varied palette of morbid moods, a devastating atmosphere. Imagine a dirty street, a pair over the canals, lost characters, swaying in the dark. Nausea, a forgotten periphery, where frustration gives rise to hatred. Life has no value, and if you have money, you can buy everything. The album is incredible, natural, pressurized with very good ideas for me. INTERNAL BLEEDING do not want to turn the wheels of death metal unnecessarily, but rather to mold their style to perfection. Once you're wrong, you'll be at the bottom and your thoughts will be frost-free, I can recommend „Corrupting Influence“ as a brutal death metal therapy. Brain trepanation, massacr e and co ld, that's what's running here! A raw answer to the disgust of the world today! Excellent bloody affair!


about INFERNAL BLEEDING on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
1. Compelled to Consume 04:01
2. Corrupting Influence 04:27
3. Fatal Dependency 03:29
4. Focus 03:00
5. Surrounded from the Inside 04:29
6. Unreality 04:44
7. Litany of Insincerity 03:42
8. Final Justice 04:06
9. The Supreme Sacrifice 04:26

band:
Kyle Eddy: Drums
Chris Pervelis: Lead Guitar
Chris McCarthy: Guitar & Vocals
Shaun Kennedy: Bass
Joe Marchese: Vocals
Bill Tolley (RIP): Spiritual Overseer, lord high master of groove and Jerky Supreme.


Share this games :

TWITTER