DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 12. prosince 2018

Home » » Recenze/review - OBLITERATION - Cenotaph Obscure (2018)

Recenze/review - OBLITERATION - Cenotaph Obscure (2018)


OBLITERATION - Cenotaph Obscure
CD 2018, Indie Recordings

for english please scroll down

Probuzen (jak jinak) o půlnoci, vytažen z postele a uvržený do tmy. Mí vlastní démoni mě pozvali na výlet bez konce. Po stěnách stéká hnis a schody do podzemí jsou dlouhé. Do vnitřností se mi vkrádá strach. Někde tam vzadu je místnost, má vlastní třináctá komnata. Potkáváme prokleté nebožáky, pověšené na hácích podél zdi. Naříkají, ale nevnímám je. Dnes mám jediný cíl, podívat se na své mrtvé tělo. Můj sen se mi splní a uhranut sílou okamžiku hledám hudbu, která by celou situaci doplnila o další temný sen.

Volba je jasná, k posledním věcem člověka se nejlépe hodí nová deska norských OBLITERATION. Zapínám play na přehrávači a najednou cítím na prsou obrovskou tíhu. "Cenotaph Obscure" je hodně zlou, ošklivou a morbidní deskou. Není divu, nahrána byla v samotném záhrobí.Společná setkání s "Cenotaph Obscure" pro mě byla zpočátku hodně náročná. Nemohl jsem se do nahrávky dostat. Jsem ale trpělivý posluchač a nakonec jsem byl odměněn až magickým zážitkem. Skladby jsou tajemné, zákeřné, se spoustou černé energie, s feelingem i drivem. Připomínají mokvající mrtvolu, nalezenou u cesty. Otevřené oči žalují, krev už dávno zaschla. Mrazivá smrt, samota a nekonečná tma. To je, oč tu běží. OBLITERATION na to jdou podobným způsobem jako kapely MORBUS CHRON, AUTOPSY, EXECRATION, REPTILIAN, HORRENDOUS. Norové sází hlavně na atmosféru a jejich sázka jim vychází na sto procent. Předaných emocí mezi mnou a kapelou je opravdu velké množství. Podle mého skromného úsudku se jedná o jedno z nejlepších stylových alb letošního roku. Protože je jiné, zajímavé, přitažlivé, jiskřivé, smrtící. Už teď se těším, až mě zase o půlnoci probudí mí vlastní démoni a spolu s kapelou mě vezmou na procházku do nikde nekončících močálů smrti. Hodně bolestivá a vynikající záležitost, která ve vás probudí ty nejhorší noční můry! 


Asphyx says:

Awakened (how else) at midnight, pulled out of the bed and thrown into the darkness. My own demons invited me for a trip without the end. Purulence flows down by the walls and stairs into the underground are very long. The fear is creeping into my guts. Somewhere in the back, there is a room, my own thirteenth chamber. We meet cursed poor wretches hanging on the hooks along the wall. They cry, but I do not perceive them. Today, I have only one goal, to look at my own dead body. My dream is fulfilled, and I am looking for the music which would add another dark dream to this situation.

The choice is clear; the new record of Norwegian OBLITERATION is the best suitable for the last things of a man. I am turning on "the play" on the player, and suddenly I feel a huge pressure on my chest. "Cenotaph Obscure" is a maleficent, ugly and morbid album. It is no wonder; because it was recorded in the other world.

Mutual meetings with the music of OBLITERATION during the listening of "Cenotaph Obscure" were initially very demanding for me. I couldn't get deeper into the record. But I am a patient listener, and finally, I was rewarded with a magical experience. Tracks are mysterious, malicious, with lots of black energy, with both, feeling and drive. They resemble the moist corpse found along the road. The open staring eyes, the blood has already got dry. Frosty death, loneliness, and endless darkness. This is exactly what is important. OBLITERATION plays in the same way as MORBUS CHRON, AUTOPSY, EXECRATION, REPTILIAN, HORRENDOUS. Mainly the atmosphere is very important for the Norwegians, and it represents the hundred percent success for them. There is a huge amount of interchanged emotions between the band and me. According to my humble judgment, this is one of the best albums of this year because it is different, interesting, attractive, brilliant, and deadly. Now, I am already looking forward on midnight, when my own demons wake me up again and together with the band, they will take me for a walk in the never-ending swamps of death. A very painful and excellent thing, which awakes in you the worst nightmares!


TRACKLIST
1. Cenotaph Obscure (5:44)
2. Tumulus of Ancient Bones (5:05)
3. Orb (1:45)
4. Eldritch Summoning (8:06)
5. Detestation Rite (6:37)
6. Onto Damnation (5:26)
7. Charnel Plains (7:02)

LINE-UP
S.S - Vocals
A.M.T - Guitars
D.T.W - Bass
R.K.V - Battery

Share this games :

TWITTER