DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 16. prosince 2018

Home » » Recenze/review - OBSCENITY - Summoning The Circle (2018)

Recenze/review - OBSCENITY - Summoning The Circle (2018)


OBSCENITY - Summoning The Circle
CD 2018, Apostasy Records

for english please scroll down

Představte si obrovský stroj na zabíjení. Vstoupíte do něj skrz kovové dveře. Po chvilce klidu a tmy budete opláchnuti kyselinou sírovou. Následně vám budou vytrhány vlasy a nehty. Nazí a bezbranní dostanete šílený strach. Přitom se vám ještě nic nestalo. To nejhorší teprve přijde. Ostré ocelové nože vás vyvrhnou jako zvíře jdoucí na porážku. Lidská jatka, utrhané paže a nohy, hlava probodnutá rezavými hroty. Rozdrceni, rozemleti na prach se stanete potravou pro prasata.

Troufám si tvrdit, že novinka německých death metalistů OBSCENITY je takovým hodně krutým strojem na zabíjení. Riffy jsou stejně ostré, hlas devastující, brutalita nelidská. Masakrující skladby dávají jasně na vědomí, že album nahráli zkušení řezníci."Summoning The Circle" je mocným, temným albem, odkazujícím na vlivy VOMITORY, CANNIBAL CORPSE, MASSACRE, FLESHCRAWL, OBITUARY, SINISTER, KRABATHOR. Brutalita se potkává s temnotou a chladem. Songy jsou neskutečným způsobem propracované, totálně zničující. Cítím se být odsouzený na popravu. Elektrické křeslo jsem přežil, oběšení také, při střelbě selhala zbraň, ale stroj na zabíjení s kódovým označením OBSCENITY mě rozložil na prvočástice. Líbí se mi, že kapela nesklouzla do dnes tolik oblíbených nepřehledných preludií, ale drží se toho, co jí jde nejlépe. Klasického death metalu, který vám způsobí torturu mozku. Německá krvavá mašina zraje jako dobře uleželá mrtvola. Zmínit musím i skvělý obal a perfektně natlakovaný zvuk. Před poslechem doporučuji krvavou lázeň. U mě osobně si album získalo absolutorium, je totiž přesnou definicí toho, co mám na tradičním smrtícím kovu rád. OBSCENITY jsou na novince doslova zrozeni pro masakr! Devastace lidské mysli! Vynikající počin!


Asphyx says:

Imagine a massive killing machine. You enter in through the metal door. After a while of silence and darkness you will be rinsed with sulphuric acid. Then your hair and nails will be ripped off. Naked and defenseless you get mad fear. But still nothing happened to you. The worst thing is coming. Sharp steel knives tear you like an animal going to defeat. Human slaughterhouse, torn arms and legs, head pierced with rusty spikes. Crushed, grind to dust, you will become food for pigs.

I dare to say that the new album of German death metallers OBSCENITY is such a cruel machine for killing. Riffs are so sharp, the voice devastating, brutal inhumanity. Massacred tracks clearly note that the album was recorded by experienced butchers.

"Summoning The Circle" is a powerful, dark album, referring to the influences of VOMITORY, CANNIBAL CORPSE, MASSACRE, FLESHCRAWL, OBITUARY, SINISTER, KRABATHOR. Brutality meets darkness and cold. The songs are sophisticated, totally devastating. I feel condemned to execution. I survived the electric chair, hanging too, the gun failed, but the machine for killing with the code mark OBSCENITY decomposed me on the molecules. I like the fact that the band has not slipped to now popular messy preludes, but keeps what they know the best. Classical death metal which cause you brain torture. The German bloody machine matures like a well-dead corpse. I have to mention as well great cover and perfectly pressurized sound. Before the listening I recommend to take bloodbath. This Album gets top, because it's a precise definition of what I like about traditional deadly m etal. OBSCENITY are literally born for the massacre! Devastation of the human mind! Excellent record!


tracklist:
1. Used and Abused 
2. Feasting from the Dead 
3. Infernal Warfare 
4. Dreadfully Embraced 
5. Scourge of Humanity 
6. Torment for the Living 
7. Invocation Obscure 
8. The Ones Concerned 
9. Let Her Bleed

band:
Vocals - Manuel Siewert ,
Guitar - Christoph Weerts ,
Guitars - Hendrik Bruns ,
Bass - David Speckmann ,
Drums - Sascha Knust

Share this games :

TWITTER