DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 18. prosince 2018

Home » » Recenze/review - SULPHUR AEON - The Scythe of Cosmic Chaos (2018)

Recenze/review - SULPHUR AEON - The Scythe of Cosmic Chaos (2018)


SULPHUR AEON - The Scythe of Cosmic Chaos
CD 2018, Ván Records

for english please scroll down

Lidská fantazie nezná hranic. Dokážeme se dlouhé hodiny toulat v myšlenkách. Mozek je jako vesmír, který nemá konec. Občas nás pohltí tíseň, často bez zdánlivého důvodu. Nejednou je vše kolem černé a bojíme se zavřít oči, protože v našich snech a představách ožívají noční můry, zlé přízraky i smutek. Podobné stavy lze těžko popsat slovy, co ale vím je, že hudba je dovede vyjádřit o hodně lépe. Kupříkladu takoví němečtí SULPHUR AEON, kteří se zaobírají temným světem H.P. Lovercrafta, dokáží podobné pocity vyjádřit velmi dobře.

Snem asi každé kapely je vytvořit si svůj nezaměnitelný rukopis, vlastní výraz, který odliší jejich tvorbu od jiných. SULPHUR AEON jsou jasně rozpoznatelní a to hlavně díky originálně vystavěným skladbám a podmanivé atmosféře. Nálada novinky je i letos velmi pochmurná a ze stínu nevyjdete ani u jedné skladby. 


"The Scythe of Cosmic Chaos" je deskou, která opravdu vychází ze samé podstaty neuchopitelnosti vesmíru. Je svým způsobem vznešená, lehká a těžká zároveň. Pokud jste se někdy dívali na špinavou řeku, na jejichž vlnách se vznáší nafouklé tělo mrtvoly, tak asi víte, o čem píšu. Do novinky je třeba se dostávat postupně, pomalu, nechat ji na sebe působit jako zákeřný jed. Pokud máte rádi mix deathu a black metalu zabalených v temných náladách, tak neváhejte. Album asi nebude pro každého, rozhodně se nejedná o lehký poslech, ale garantuji vám, že pokud vydržíte a otevřete svoji mysl, budete nakaženi a prokleti jako já. Představte si šedivé ráno, déšť a smutnou ulici. Za každým rohem čeká přízrak, hororová scenérie rozbřesku. Smrt toulající se městem, smrt utíkající lesem, smrt toulající se vesmírem. Dopřejte si i vy svoji pravidelnou dávku jedu! Vynikající nahrávka!


Asphyx says:

Human imagination don't knows boundaries. We can long hours to roam in thoughts. The brain is like a universe that does not end. Occasionally, we are depressed, often without an apparent reason. Everything around is black and we're afraid to close eyes, because in our dreams and visions, nightmares, evil moods and sadness come to life. Such moods can hardly be described in words, but what I know is that music is able to express them much better. For example SULPHUR AEON from Germany, who are looking into the dark world of H.P. Lovecraft, they can express such feelings very well.

The dream of every band is to create an unmistakeable handwriting, a self-expression that distinguishes their work from others. SULPHUR AEON are clearly recognizable, especially thanks to the original compositions and captivating atmosphere. The mood of novelty is also very gloomy and you will not go out of the shadows even with one song.

"The Scythe of Cosmic Chaos" is a record that really comes out of the very essence of the universe's impenetrability. Record is in some noble way light and heavy at the same time. If you've ever been looking at a dirty river where the bloated bloody corpses float, you probably know what I'm writing about. The news needs to be taking gradually, slowly, letting it act like a malicious poison. If you like the mix of death and black metal packed in dark moods, do not hesitate. The album probably will not be for everyone, certainly not a light listening, but I guarantee that if you hold out and open your mind you will be infected and cursed like me. Imagine a gray morning, a rain and a sad street. Behind every corner is a spectre, a horror scenery of dawn. Death flowing through the city, death running through the forest, death roaming the universe. Treat yo urself to your regular dose of poison! Outstanding record!

TRACKLIST
1. Cult of Starry Wisdom (6:02)
2. Yuggothian Spell (5:11)
3. The Summoning of Nyarlathotep (6:14)
4. Veneration of the Lunar Orb (5:13)
5. Sinister Sea Sabbath (9:25)
6. The Oneironaut - Haunting Visions within the starlit Chambers of Seven Gates (6:34)
7. Lungs into Gills (5:54)
8. Thou shalt not speak his Name (The Scythe of Cosmic Chaos) (6:53)

LINE-UP
T. - guitars
M. - vocals
D. - drums
S. - bass
A. - guitars

Share this games :

TWITTER