SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 14. února 2019

Home » » Recenze/review - CRITICAL DEFIANCE - Misconception (2019)

Recenze/review - CRITICAL DEFIANCE - Misconception (2019)


CRITICAL DEFIANCE - Misconception
CD 2019, Unspeakable Axe Records

for english please scroll down

Tihle maniaci mají v rukou thrash metalové TNT! Parta šílenců z Chile, založená v roce 2013, letos přichází s albem, které je dokonalou esencí stylu (ovlivněná EXODUS, KREATOR, DESTRUCTION, SLAYER, VENOM). Pokud máte rádi německou školu, umně skloubenou s Bay area thrashem a uznáváte u kapel hlavně energii, tak by vám mohlo být ve společnosti šílenců CRITICAL DEFIANCE opravdu dobře. Vždyť co může být lepší, než se nechat rozsekat na malé kousky ostrými riffy, rozemlít tlakem. Jsou zkrátka skupiny, které v sobě mají tolik potřebnou třaskavou směs a Chilané mezi ně rozhodně patří. 

V současné době, kdy spousta kapel přichází s uhlazeným, umělým zvukem a snaží se hrát přívětivě a vypadat jako plastové modelky, přicházejí CRITICAL DEFIANCE s neurvalým, surovým thrashem ze staré školy. Tady se tančí na hrobech thrash metalových předků z první dekády tohoto stylu!


Na "Misconception" nejvíc obdivuji opravdovost, upřímnost, hudbu zahranou od srdce. CRITICAL DEFIANCE se s tím nepářou. Útočí rovnou, bez varování a jejich skladby řežou tou správnou stranou nože. Zvládají skvěle klasické thrashové řemeslo a navíc přidávají kuse sebe sama. Už vám dal někdo do rukou odjištěný granát? Pokud ne, tak si pořiďte jejich nové CD a uvidíte sami. Budete mít pocit, že vám album každou chvíli může v rukou vybouchnout. Vše je ohlodané na kost, na samou podstatu thrash metalu. CRITICAL DEFIANCE vás vykuchají, vyvrhnou a rozemelou na prach. Mám rád v metalu klasické kapely a Chilané se svojí tvorbou hodně přiblížili těm nejlepším deskám osmdesátých a devadesátých let. A to jak zvukem, tak obalem, výrazem, tak celkovým dojmem. "Misconception" je zkrátka dokonalou esencí toho, co mám na thrash metalu rád! Mám při poslechu pocit, že každou chvíli rozpadnu na tisíc kousků! Vynikající deska, u níž shoříte na popel!


Asphyx says:

These guys have thrash metal TNT in their hands! A group of madmen from Chile, founded in 2013, this year comes with an album that is the perfect essence of style (influenced by EXODUS, KREATOR, DESTRUCTION, SLAYER, VENOM). If you like a German school that is artificially linked to the Bay area thrash and you recognize energy at bands, you could feel really good at company of CRITICAL DEFIANCE. What can be better than to be chopped into small pieces with sharp riffs, be grinded by the pressure? Here are simply bands that have a much-needed blasting mixture, and the Chileans are definitely one of them.

Now, when a lot of bands come up with a smooth, artificial sound and try to play friendly and look like plastic models, CRITICAL DEFIANCE comes with the tough, raw thrash from the old school. Here they are dancing on the graves of thrash metal ancestors from the first decade of this style!

On "Misconception” I most admired trustfulness, sincerity, music played from the heart. CRITICAL DEFIANCE do it. They attack straight, without warning, and cut their tracks with the right side of the knife. They do a great classic thrash craft and add a piece of themselves. Has anybody already given you a grenade to your hands? If not, get their new CD and you will see it yourself. You will feel that this album can anytime explode at your hands. Everything is bent to the bone, to the very essence of thrash metal. CRITICAL DEFIANCE will blow you up, throw you out and dust it. I love the classic bands in metal, and the Chileans have come close to the very best albums of the eighties and nineties. In sound way, as well by cover, by expression, and as well by overall impression. "Misconception" is simply the perfect essence of what I love about thrash metal! I have a feeling of blown to a thousand pieces! An excellent album, which will burn you to ashes!

Tracklist:
1. Desert Ways 06:03 
2. Spiral of Hatred 05:35 
3. Punished Existence 05:07 
4. 507 03:39 
5. What About You 03:44 
6. Onset 07:08 
7. Pursuit of Chaos 03:45 
8. Misconception 04:30

band:
Felipe Alvarado(Vocal/Guitarra)
Felipe Espinoza(Guitarra/Coros)
Ignacio Arévalo(Bajo)
Nicolas Pastene (Batería)

Share this games :

TWITTER