Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 29. března 2019

Home » » Recenze/review - AD PATRES - A Brief Introduction to Human Experiments (2019)

Recenze/review - AD PATRES - A Brief Introduction to Human Experiments (2019)


AD PATRES - A Brief Introduction to Human Experiments
CD 2019, XenoKorp

for english please scroll down

Mám rád death metal, ze kterého jsou cítit emoce. Mám rád death metal, který bolí, pálí a žhne. Mám rád death metal, který je propracovaný, inteligentní. Mám rád kapelu AD PATRES. Protože splňuje všechny mé požadavky a protože přidává ještě něco navíc. Pořádnou porci energie a tlaku. Přijít v dnešní době s něčím úplně novým vlastně ani dost dobře nejde, ale stále existují smečky, které dovedou navodit poctivou morbidní atmosféru.

Francouzi datují svůj vznik do roku 2008. Za dobu své existence vydávají teprve druhé dlouhohrající album. A musím rovnou napsat, že mě jejich novinka "A Brief Introduction to Human Experiments" opravdu zaujala. Ze skladeb slyším poctivost, neurvalost i velmi dobré řemeslo. Deska se povedla na výbornou.


Na "A Brief Introduction to Human Experiments" se nechali AD PATRES volně inspirovat kapelami jako KATAKLYSM, MORBID ANGEL, HATE ETERNAL, BEHEMOTH. Samozřejmě, pánové dodali vlastní výraz, spoustu zajímavých melodií, chlad, temnotu a jakýsi neklid, který se vine celou deskou jako jedovatý had. Jakoby v jednotlivých skladbách byla ukryta agresivita, léta rostoucí, která musela najednou ven. Člověk při poslechu myslí na teorie třesku, na výbušniny, které leží v muničním skladu. Nová deska je pak roznětkou, střelným prachem, který dodá potřebnou jiskru k zážehu. Ano, "A Brief Introduction to Human Experiments" na mě má devastující účinek, je albem, které se doslova zaryje pod kůži. Myslím, že AD PATRES vydali letos nahrávku, která zabíjí na potkání. Stačí si sednout, přidat volume a hlava vám už pukne sama! Propracovaný masakr s morbidní atmosférou! Velmi dobře!


Asphyx says:

I like death metal from which emotions is possible to feel. I like death metal which hurts, burns and glows. I like death metal which is sophisticated, intelligent. I like AD PATRES, because they hit all my requirements and they add even something extra - proper portion of energy and pressure. To come nowadays with something completely new is not really possible, but there are still bands that can create a fair morbid atmosphere.

The French begin in 2008. During their existence they have been publishing now their second long-playing album. And I have to write directly that their new album "A Brief Introduction to Human Experiments" really captivated me. I hear honest, indecency and a very good craft from the songs. The record is excellent.

On "A Brief Introduction to Human Experiments", AD PATRES were freely inspired by bands like KATAKLYSM, MORBID ANGEL, HATE ETERNAL, BEHEMOTH. Of course, the gentlemen added their own expression, lots of interesting melodies, coldness, darkness, and a kind of restlessness that winds through the all album like a venomous snake. As if in each song was hidden aggression, which has been growing for years, which suddenly had to go out. Whilst listening I think about the theory of bang, on explosives lying in an ammunition warehouse. The new album is a primer, a gunpowder that will provide the spark needed for ignition. Yes, "A Brief Introduction to Human Experiments" has a devastating effect on me, it is an album that literally digs under the skin. I think AD PATRES released a recording this year that is really killing. Just sit down, add volume and your head will explode! Sophisticated massacre with morbid atmosphere! Very good!


Tracklist:
1. Shock Therapy 00:16 instrumental
2. Mechanical Enlightenment 03:34
3. The Disappearance of I 04:46
4. Led by Flesh 02:53
5. Symbiosick 04:08
6. Sermon 00:50 instrumental
7. Verses Void 03:30
8. Spellbound 04:08
9. Enclosing Terror 03:25
10. The Floating Point 06:43


band:
Axel Doussaud : Vocals
Pierre-Yves Marani : Guitars
Olivier Bousquet : Guitars
Arnaud Pecoste : Bass
Alsvid : Drums

Share this games :

TWITTER