Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 31. března 2019

Home » » Recenze/review - CEREMONY OF SILENCE - Outis (2019)

Recenze/review - CEREMONY OF SILENCE - Outis (2019)


CEREMONY OF SILENCE - Outis
CD 2019, Willowtip Records

for english please scroll down

Beznaděj kvete ve tmě! Je jako košatý strom, krev rozlitá v rudé kaluži. Také máte někdy pocit, že na vás všechno padá, mraky jsou nízko a všichni lidé, které potkáváte mají zachmuřené tváře? Něco se děje, smrt má zase žně. Hudbu lze vnímat různými způsoby a ten, který předkládají slovenští black death metalisté CEREMONY OF SILENCE na mě působí jako dlouho neléčený vřed. Zkažená krev, která pálí, žhne, každou chvíli hrozí prasknutí. Svět totálně zčernal!

Komplikované, pečlivě vystavěné skladby se spoustou zajímavých momentů. "Outis" je deskou, která opravdu bolí. Představte si špatně zhojenou ránu, do které vám někdo vrazí rezavý nůž. CEREMONY OF SILENCE sází na pestrou paletu temných nálad a vychází jim to na výbornou.Stylově lze přirovnat album ke starším deskám BEHEMOTH, nověji pak k ULCERATE, PORTAL, GORGUTS, DEATHSPELL OMEGA. Nahrávka nepostrádá nejen perfektní zvuk, vynikající hráčské výkony, ale hlavně obrovskou porci černých nálad. Jednou se kolem vás skladba vznáší jako umírající noční můra, vznešená a neuchopitelná. Následuje zemitý skok dolů, pohřbení zaživa a v podstatě dokonalá smrt. Zmínit musím i stylově velmi povedený obal. CEREMONY OF SILENCE dokáží být v jednom songu brutální, techničtí, zároveň chladní, progresivní a magičtí. Přiznám se, že jsem již po několika společných setkání nahrávce zcela propadl. Tady se hraje první liga, talent je cítit z každého tónu jako síra ve žhavém roztoku. Slovenští maniaci dokáží být v některých momentech neuchopitelní, záhadní. Zároveň si zachovávají syrovost, drtivý účinek. Vynikající black/death metalové album pro všechny, kteří hledají beznaděj v temnotách. Klaním se až k zemi a odříkávám modlitbu za všechny prokleté. Excelentní debut!Asphyx says:

Hopelessness blooms in the dark! It is like a tall tree, blood spilled in a red puddle. Do you also sometimes feel that everything is falling on you, the clouds are low and all the people you meet have grim faces? Something's happening, death has harvest again. Music can be perceived in different ways and the one presented by Slovak black death metallers CEREMONY OF SILENCE acts as a long untreated ulcer. The rotten blood which burns, glows, and threaten by burst. The world getting totally blackened!

Complicated, carefully built songs with lots of interesting moments. "Outis" is an album that really inflicts pain. You can imagine a badly healed wound when someone stick in a rusty knife. CEREMONY OF SILENCE bet on a pied palette of dark moods and it work well for them!


In style, the album can be compared to the older BEHEMOTH albums, more recently to ULCERATE, PORTAL, GORGUTS, DEATHSPELL OMEGA. The record have perfect sound, excellent player performances, but also a huge portion of black moods. Once, the song is floating around you like a dying nightmare, noble and ungraspable. Followed by an earthy leap down, buried alive and essentially perfect death. I also have to mention a very nice cover. CEREMONY OF SILENCE can be brutal, technical, cool, progressive and magical in one song. I have to admit that I have completely felt down to this record after I listen it several times. First league is played here, the talent is felt from every tone like sulfur in a hot solution. Slovak maniacs can be incomprehensible and mysterious in some moments. At the same time, they retain the rawness and the crushing effect. An excellent black / death metal album for everyone looking for hopelessness in the dark. I bow down to the ground and recite a prayer for all the cursed. Excellent debut!

tracklist:
"Invocation Of The Silent Eye"
"Ceremony Of A Thousand Stars"
"Trance Of Void"
"Upon The Shores Of Death"
"Black Sea Of Drought"
"Arising Of No Man"
"Into The Obscure Light"


band:
Vilozof – Guitars, Bass, Vocals
Svjatogor – Drums

Share this games :

TWITTER