DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 25. března 2019

Home » » Recenze/review - GODS FORSAKEN - Smells Of Death (2019)

Recenze/review - GODS FORSAKEN - Smells Of Death (2019)


GODS FORSAKEN - Smells Of Death
CD 2019, Soulseller Records

for english please scroll down

Jak má být vlastně cítit smrt? Má vonět jako rozkládající se mrtvola? Jako čerstvě otevřená rakev? Jako exhumovaný hrob? Vstupuji do starých katakomb a přemýšlím o tom. Po stěnách stékají provazce pavučin, z hlubin podzemí se ozývá démonický řev. Život v podzemí není lehký. Tam někde vzadu, ve staré opuštěné kobce byla definována vůně smrti. Popsali a zhudebnili ji muzikanti z nejpovolanějších - GODS FORSAKEN.

Jejich v pořadí druhá řadová deska s vše říkajícím názvem "Smells Of Death" je pro mě přesnou definicí toho, co mám na smrtícím kovu rád. Chladu, špíny, otevřených hrobů, tančících zombie a smrti. I letos se na albu sešla evropská death metalová šlechta, aby nám ukázala, jak se má poctivě, reálně a rezavě hrát. Má mysl již dávno zmrzla a tělo se postupně rozpadá v prach.


"Smells Of Death" je klasickou švédskou prašivinou, hudbou, která má v sobě vše podstatné - temnotu, vznešenost, ozvěny ze záhrobí, spoustu černých nálad, smutku i naděje v brzkou smrt. Album mě zasáhlo po všech stránkách. Vynikající je zvuk, který doslova zabíjí, skvělý je obal od Patricka Tegnandera, ale hlavně, deska se opravdu skvěle poslouchá. Mrtvolně znějící nápady vás rozdrtí, rozmělní, vyvrhnou vaše vnitřnosti. Poslech připomíná setkání se smečkou zkušených lovců, kteří moc dobře rozumí svému řemeslu a ještě přidávají něco navíc - nadšení, odhodlání, opravdovou uvěřitelnou smrt. Kosti praskají tlakem, rakve se otvírají, nemrtví vylézají z hrobů. Vzduchem se vznáší pach krve. Tohle album doslova zabíjí! Vezmi lopatu a přijď k nám na hřbitov. Dnešní noc bude dlouhá! K naší těžké práci nám zahrají GODS FORSAKEN. Vynikající švédské death metalové album, které je po okraj narvané funerálními náladami! Takhle smrdí smrt!Asphyx says:

How should the Death actually smell? Should it smell like a decaying corpse? Like a freshly opened coffin? Like an exhumed grave? I am entering the old catacombs and think about it. The strips of spider webs are running down the walls; a demonic roar is echoing from the depths of the underground. Life in the underground is not easy. Somewhere there in the old abandoned dungeon, the smell of Death was defined. It was described and materialized by the most competent musicians from the band GODS FORSAKEN.

Their second full-length album with its eloquent title "Smells Of Death" is the exact definition of what I like about death metal. The cold, dirt, open graves, dancing zombies and death. Also this year, the European death metal aristocracy met on the album to show us how to play honestly, realistically and raw. My mind has already frozen, and the body is gradually falling apart into dust.

"Smells Of Death" is a classical Swedish album, music which includes all the essentials - darkness, magnificence, echoes from the grave, lots of black moods, sadness and hope for early death. The album hit me in all aspects. The sound is excellent, it literally kills, the cover art from Patrick Tegnander is also great, but the most important is that the album is perfect for listening. Deadly sounding ideas will crush you, disintegrate you, throw your guts away. Listening to this record remind me of the encounter with a group of experienced hunters who very well understand their craft, and they add something extra - enthusiasm, determination, true believable death. The bones are cracking under pressure, the coffins are opening, the undead is coming out of the graves. Blood smells floats in the air. This album literally kills! Take the shovel and come to our cemetery. This night will be long! GODS FORSAKEN will play for us during our hard work. An excellent Swedish death metal album that is full of funeral moods! This is how death smells!


TRACKLIST
1. Smells Of Death (4:04)
2. They Crawl (4:47)
3. From The Inside They Came (4:38)
4. In The Pit We Shall Gather (4:43)
5. The Process Of Death (4:58)
6. Dead And Buried (5:30)
7. The Dead Laughed (3:39)
8. Birth Of Insanity (5:17)
9. The Curse Of Matul (3:00)

LINE-UP:
Jonny Pettersson - Growls
Gustav Myrin - Lead Guitars
Alwin Zuur - Guitars
Anders Biazzi - Bass/Guitars
Pelle Ekegren - Live Drums
Brynjar Helgetun - Studio Drums

Share this games :

TWITTER