Recenze/review - NUNSLAUGHTER - Red Is the Color of Ripping Death (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 20. března 2019

Home » » Recenze/review - NOCTAMBULIST - Atmospheres of Desolation (2019)

Recenze/review - NOCTAMBULIST - Atmospheres of Desolation (2019)


NOCTAMBULIST - Atmospheres of Desolation
CD 2019, Blood Harvest

for english please scroll down

Tělo bez hlavy, pohřbené za hřbitovní zdí. Byli jsme označeni za prokleté a mysleli si, že se nás navždy baví. Jenže my se vrátili, silnější než dřív. Lačníme po krvi, po obrácených křížích, po smrti. Zrozeni v nenávisti, ukování pekelným ohněm. Spáleni žhavým železem, jsme šílení. Nemrtví znovu povstali, za poslechu nového alba NOCTAMBULIST, aby zničili tento svět.

Tolik nihilismu, napěchovaného na jednom hudebním nosiči, jsem již dlouho neslyšel. Američané NOCTAMBULIST jsou zde s debutem, u kterého praskají kosti, otevírají se hroby a márnice páchnou sírou. Starý, prašivý smrtící kov je doplněn atmosférickými black metalovovými pasážemi a výsledek opravdu exhumuje nemrtvé."Atmospheres of Desolation" je naléhavým albem, odkazem starých předků, ale také obrácenou modlitbou vzývající temnotu. Zaslechnout lze i umně vložené technické kousky skladeb, které dodávají celé desce na ještě větším tlaku. Nahrávka pálí i po zvukové stránce, o obalu netřeba psát - vše je jedním slovem perfektní. Toulám se záhrobím již dlouhá léta, ochutnávám jen z těch nejlepších mrtvol a musím říci, že NOCTAMBULIST se doopravdy povedlo zhmotnit zlo. Celá deska je jako mokvající vřed těsně před prasknutím. Tepe, řeže, bolí, hlava se vám může rozskočit. Přesto se bojíte říznout do živého a raději umíráte na otravu krve. Po hřbitově se potácejí těla bez hlavy i nemrtví a všichni chtějí jediné - poslouchat stále dokola "Atmospheres of Desolation". Překapejte špínu, přidejte nahrubo nasekané kusy tmy, vše proklejte a vypalte na hudební nosič. Takhle nějak to podle mě udělali i NOCTAMBULIST. Totální death metalové inferno! Vynikající zásek do starých rakví!Asphyx says:

A body without a head, buried behind a cemetery wall. We were labeled as cursed, and they thought they were getting rid of us forever. But we came back, stronger than before. We are hungry for blood, for the inverted crosses, for the death. Born in hate, forged by the hellfire. Burned by hot iron, we're crazy. The undead rose again, during the listening to the new NOCTAMBULIST album to destroy this world.

I haven't heard so much nihilism crammed on one record for a long time. Americans NOCTAMBULIST are here with their debut album, while the bones cracked, graves are opened, and morgues smell by sulfur. The old, scabby death metal is complemented by atmospheric black metal parts, and the result is really suitable for the exhumation of the undead.


"Atmospheres of Desolation" is an urgent album, a message from old ancestors, but also an inverted prayer invoking darkness. You can also hear the rationally inserted technical parts of the songs, which give to the whole record even more pressure. The album burns even more concerning the sound; it is not necessary to write about the cover art - everything is perfect. I have been roaming for many years in the underworld, tasted only the finest corpses, and I have to say that NOCTAMBULIST really succeeded in materializing of evil. The whole record is like a moist ulcer just before it bursts. It cuts, hurts, your head can explode. However, you are afraid to cut into the living tissue, and you are dying of blood poisoning. Headless bodies and undead are staggering around the graveyard, and they all want one thing – to listen to the album "Atmospheres of Desolation" over and over again. Filter the dirt, add coarsely chopped pieces of darkness, curse everything and burn it onto a record. I think it was an approach to how NOCTAMBULIST did it. Total death metal inferno! Excellent cut into the old coffins!

TRACKLIST
1. Dimming Lights Illuminate
2. Abnegation
3. Atmosphere of Desolation
4. Jubilant Cataclysm
5. Denial of Autonomy
6. Habitual Falsehood

Share this games :

TWITTER