Recenze/review - DRAWN AND QUARTERED - Congregation Pestilence (2021)

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 24. března 2019

Home » » Recenze/review - PUTREFIED CORPSE - Left to Rot (2019)

Recenze/review - PUTREFIED CORPSE - Left to Rot (2019)


PUTREFIED CORPSE - Left to Rot 
CD 2019, Xtreem Music

for english please scroll down

Bublání krve z proříznuté tepny. Všechno je červené a ve tváři máš vyděšený výraz. Moment překvapení, nůž ostrý jako břitva. Krátký okamžik, který rozhodl o tvé smrti. Život pomalu uniká a duše je prokletá. Už to nebude dlouho trvat, před domem čeká černý vůz z pohřební služby. Je ti zima, stáváš se jen kusem masa, mrtvým tělem, určeným k likvidaci. Vydechneš naposled a až tvůj popel rozpráší po louce, tak už si na tebe nikdo nevzpomene. 

Pokud bych měl nějakým způsobem definovat death metal ze staré školy, určitě bych do výkladu zařadil i holandskou smrtící mašinu PUTREFIED CORPSE. Kapelu složenou ze samých zkušených muzikantů. Skupinu, u jejíž nové desky "Left to Rot" budete mít pocit, že vám právě někdo pustil žilou."Left to Rot" je hudbou vytaženou z těch nejstudenějších piteven, ze starých opuštěných hrobek, kde kdysi vznikaly nejlepší desky kapel jako GOREFEST, AUTOPSY, CANNIBAL CORPSE, DEATH, MASSACRE, OBITUARY. Perfektně odvedené řemeslo je doplněno o nadstavbu z brutálních emocí. Všechny skladby doopravdy řežou, mokvají, doslova z nich cáká krev na všechny strany. Jakoby mi někdo každým riffem zarazil do těla ostrý rezavý hrot. Nic nikde nepřebývá, vše sedí na svém místě - parádní je zvuk, obal i celkové provedení. Deska doslova smrdí prašivinou, je jako plíseň na dlouho tlející mrtvole. Pitvání živých těl, exhumace reálného zničujícího death metalu. Naleznete zde vše potřebné pro opravdový maniakální zážitek. PUTREFIED CORPSE nahráli skvělou desku pro všechny, kteří věří v poctivý death metal staré školy. Masakr v márnici! Smrtící kov té nejvyšší jakosti! Asphyx says:

Blood is bubbling from the cut artery. Everything is red, and your face is scared. A moment of surprise, a knife sharp as a razor. A brief moment which decides about your death. Life slowly flows, and the soul is cursed. It won't take a long time, because a black car from a funeral service waits in front of the house. You feel a cold; you're becoming a piece of meat, a dead body intended for liquidation. You exhale for the last time, and when your ashes are scattered in the meadow, no one will remember you.

If I had to define the old school death metal in some way, I would definitely include the Dutch death machine PUTREFIED CORPSE. A band composed of experienced musicians. The group, whose new album "Left to Rot" will make you feel like someone has bleed you white.


"Left to Rot" is music drawn from the coldest autopsy rooms, from old abandoned tombs, where the best albums of the bands such as GOREFEST, AUTOPSY, CANNIBAL CORPSE, DEATH, MASSACRE, OBITUARY were formed. The perfect craft is complemented by a superstructure of brutal emotions. All the songs really cut, are dripping wet, the blood literally splashes on all sides. As if somebody had knocked a sharp rusty spike into my body with every riff. Nothing is anywhere; everything sits in the right place - sound, cover art, and overall design are great. The record literally stinks by scabbiness; it's like mold on a long-dead corpse. Dissection of living bodies, the exhumation of real devastating death metal. Here you can find everything you need for a real manic experience. PUTREFIED CORPSE has recorded a great album for everyone who believes in the honest old school death metal. Morgue Massacre! The death metal of the highest quality!


BAND INFO:

LABEL INFO:
Share this games :

TWITTER