DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 11. dubna 2019

Home » » Recenze/review - BLOODY BROTHERHOOD - Don't Break the Circle (2019)

Recenze/review - BLOODY BROTHERHOOD - Don't Break the Circle (2019)


BLOODY BROTHERHOOD - Don't Break the Circle
CD 2019, Dead Sheep Productions

for english please scroll down

Jsem jen tichý pozorovatel, který sleduje další exhumaci starého hrobu. Hromada hlíny, chlad a beznaděj. Kdo tě před smrtí tolik zohavil a proč? Ptáme se na otázky, na které dopředu známe odpověď. Prokletý, byl jsi prokletý a odsouzený k dlouhému umírání. Vymýtali z tebe ďábla, pálili tě rozžhaveným železem. Přesto jsi neodvolal. Moc dobře víš, že zlo existuje, mnohokrát ses ho vlastnoručně dotkl. Starý plesnivý death metal nesmí zemřít! Pojďte spolu se mnou a kapelou znovu vykopat další hrob.

Vložil jsem CD do přehrávače a opravdu se ihned ocitl na dávno zapomenutém pohřebišti. Krkavci na stromech žalují, mrtvá těla ožívají. Můj pokoj je studený a prázdný, světlo jsem již několik dní neviděl. Stále dokola poslouchám "Don't Break the Circle" a modlím se ke stínům. Ano, tohle je reálný, prašivý death metal, který koluje i v mých žilách.Album "Don't Break the Circle" je nasáklé hudbou OBITUARY, DEICIDE, MORBID ANGEL, ale i UNLEASHED, ENTOMBED, DISMEMBER. Jedná se pro mě osobně o dokonalou esenci toho, co mám na stylu zvaném smrtící kov tolik rád. Hniloba, špína, chlad, rouhání, smrt. Španělé na to jdou poctivě, s dobrým řemeslem a spoustou skvělých nápadů navíc. Mám rád mrazivá rána na hřbitově, s chutí znovu a znovu rozmlouvám s nemrtvými. Ctím klasické pohřbívání do hrobu, postupný rozklad těl. Jsem ze staré školy a jako takovému se mi tvorba BLOODY BROTHERHOOD opravdu líbí. Rakve opět praskají, zvuk je zabijácký, přesto rezavý, vokalista má v hrdle chorobu a riffy bolí jako jehly zabodnuté pod nehty. Smrt si nevybírá, na každého jednou dojde. Cítím z desky krvavé kořeny, základy stylu, který mám tolik rád. "Don't Break the Circle" mi vlezlo až do morku kostí a nahlodalo moje tělo i mysl. Mokvající mrtvola, návštěva kostnice, nakonec se stejně rozpadneme v prach. Než se tak stane, budu dál poslouchat BLOODY BROTHERHOOD! Skvělý old school death metal, zahraný od srdce a s velkou silou! Prašivina!Asphyx says:

I'm just a silent observer watching another exhumation of the old grave. A pile of dirt, cold and hopelessness. Who made you so much mutilated before death and why? We ask questions, but we know the answer in advance. Curse, you were cursed and doomed to long dying. They wiped out the devil from you, burned you with hot iron. Yet you have not withdrawn. You know very well that evil exists, you touched it many times. Old moldy death metal must not die! Come with me and the band to dig another grave again.

I put the CD into the player and really found myself in a long forgotten burial ground. The ravens on the trees are suing, the dead bodies come alive. My room is cold and empty, I haven't seen the light for days. I listening "Don't Break the Circle" again and again and pray to the shadows. Yes, this is a real, dusty death metal that circulates even in my veins.


Album "Don't Break the Circle" is soaked with the music of OBITUARY, DEICIDE, MORBID ANGEL, but also UNLEASHED, ENTOMBED, DISMEMBER. For me, this is the perfect essence of what I like so much about the style of death metal. Rot, dirt, cold, blasphemy, death. The Spanish guys make it by honest way with good craftsmanship and lots of great ideas. I like the chilling mornings on the cemetery, talking to the undead over and over again. I feel the classic burial to the grave, the gradual decay of the bodies. I'm from old school and I really like the creation of BLOODY BROTHERHOOD so much. The coffins are cracking again, the sound is killer and rusty, the vocalist has a disease in his throat, and the riffs hurt like needles pierced under the nails. Death does not choose, it will happen to everyone once. I feel bloody roots from the record, the basics of the style I like so much. "Don't Break the Circle" came to my bones and eroded my body and mind. Rotten corpse, a visit of bones-church, at last all of us will break into dust. Before that happens, I'll keep listening BLOODY BROTHERHOOD! Great old school death metal, played from the heart and with great power!Tracklist:


Intro 
Into the darkness 
Kingdom of evil 
Don’t break the circle 
The Impaler 
Massacre in the gates of fire 
I’m the shadow 
Sword of ignorance 
Death to the false king 
Destroyer 
Behind the sacrifice 
Outro

band:

Nargalu-Guitar & rage Vocals

Camps- Bass
Hammer-Blast-Drums
Baalzemon Phobos-Guitar & growl Vocals


Share this games :

TWITTER