DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 26. dubna 2019

Home » » Recenze/review - EXUMER - Hostile Defiance (2019)

Recenze/review - EXUMER - Hostile Defiance (2019)


EXUMER - Hostile Defiance
CD 2019, Metal Blade Records

for english please scroll down

Tepe v tobě pravé thrashové srdce? Jsi ukován z metalového surového železa? Máš rád rychlost, zběsilost a šílenství v hudbě? Pak si zde správně. Němečtí veteráni EXUMER totiž nahráli album, za které se rozhodně nemusí stydět. Oproti minulé desce "The Raging Tides" působí jako politi mrtvou vodou. Letošní novinka "Hostile Defiance" se do mě zakousla jako hladový pitbul. Ano, přesně takový thrash metal mám rád.

Samozřejmě, celou desku se pohybujeme mezi jasně nastavenými mantinely. EXUMER tu nejsou od toho, aby objevovali a přinášeli do hudby nějaké nové věci. Spíše se jedná o velmi dobře odvedené řemeslo se spoustou bonusů, jako jsou energie a síla, navíc. "Hostile Defiance" je jasným odkazem kapel jako jsou KREATOR, DESTRUCTION, EXODUS, v některých momentech s výlety až někam k ACCEPT. Nahrávka má velmi dobrý zvuk, který je čitelný, ostrý a bolestivý zároveň. Je znát, že tentokrát německá mašina nahrávala s obrovským kusem thrash metalového srdce na dlani. Všechno sype jak má, album mi nejvíc asi připomíná kalení ocele. Představte si rozžhavené surové železo, následně schlazené a dále opracované. Jeden rozžhavený kousek vám mistři kováři hodí do dlaní a vám se začne pálit kůže na rukou. Tak přesně takhle na mě působí i "Hostile Defiance". EXUMER se povedlo do skladeb doslova narvat spoustu zajímavých momentů, které je odlišují od ostatních. Je to klasika, je použito tradiční thrash metalové výrazivo, ale vše je předkládáno s jasným úmyslem nás rozsekat na malé kousky. Nutno rovnou podotknout, že se to kapele opravdu daří. Poctivá záležitost!


Asphyx says:

Does the pure thrash metal heart beat in you? Are you being forged of Metal raw iron? Do you like speed, fury, and madness in music? Then you're here correctly. German veterans EXUMER have recorded an album for which they do not have to be ashamed. Compared to the previous album "The Raging Tides", it looks like they are wetted by the dead water. This year's album "Hostile Defiance" bites into me like a hungry pit bull. Yes, I like exactly this kind of thrash metal.

Of course, the whole record is moving between strict adjusted boundaries. EXHUMER are not here to discover and bring some new stuff into their music. It is rather the well-done craft with a lot of bonus as additional power and energy."Hostile Defiance" is an apparent reference of bands like KREATOR, DESTRUCTION, EXODUS, and in some moments also ACCEPT. The record possesses excellent sound, which is readable, sharp and painful at the same time. It is obvious the German machine has recorded it with the big piece of the thrash metal heart in their hand. Everything goes well; the album most reminds me of steel hardening. Imagine a hot raw iron, then chilled and further forged. EXUMER has succeeded in including a lot of exciting moments that distinguish them from others. It's a classic, traditional thrash metal expression is used, but everything is presented with the explicit intention of cutting us into small pieces. It must be pointed out that the band is successful in this. Honest music!


tracklist:
1. Hostile Defiance
2. Raptor
3. Carnage Rider
4. Dust Eater
5. King's End
6. Descent
7. Trapper
8. The Order of Shadows
9. Vertical Violence
10. Splinter

band:
Mem V. Stein: Vocals
Ray Mensh: Guitar
T. Schiavo: Bass
Matthias Kassner: Drums
Marc B: Guitar

Share this games :

TWITTER