DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 22. dubna 2019

Home » » Recenze/review - PROFANATION - Into Cascades of Blood and Burning Soil (2019)

Recenze/review - PROFANATION - Into Cascades of Blood and Burning Soil (2019)


PROFANATION - Into Cascades of Blood and Burning Soil
CD 2019, Hostile Media

for english scroll down please

Vždy mě fascinovaly obrazce, které dokáže vytvořit krev. Jakoby se štětce chopil nějaký morbidní malíř a nechal průchod své zvrácené fantazii. Jeho ruku by vedla mysl zvráceného vraha. Pokaždé na to myslím, když ohledávám další mrtvé tělo. Vždy si na to vzpomenu, když slyším nějakou dobrou death metalovou desku. Němečtí PROFANATION jsou klasici v tom nejlepším slova smyslu. Jejich surový smrtící kov mi opět připomněl syrová rána v našem městě. Ulicemi obchází šílený vrah.

Jak je všeobecně známo, poslouchám hudbu hlavně srdcem. Rád na sebe nechávám skladby působit, přidávám hlasitost a před očima se mi začíná odehrávat film inspirovaný novinkou "Into Cascades of Blood and Burning Soil". Je hodně krutý, syrový, surový, ošklivý, plný lidského zla a špíny. Z téhle desky doopravdy odkapává krev!"Into Cascades of Blood and Burning Soil" je albem spíše staré poctivé death metalové školy. V tvorbě PROFANATION lze samozřejmě vystopovat vlivy jak amerických, tak evropských vzorů. Vůbec to nevadí, nad skvěle odvedeným řemeslem (perfektní úderný a masakrující zvuk i morbidně laděný obal) se vznáší spousta zajímavých momentů, různých zvratů a šílenství. Nahrávka se valí kupředu jako lavina, jako perfektně seřízený stroj, který před sebou hrne pověstnou hromadu z lidských těl. Při poslechu mám pocit, že jsem lovenou zvěří, obětí, která utíká ulicemi někde na periferii. Když se zastavím, tak zemřu! Deska má úplně stejný tlak, jako ostří nože na vašem hrdle. Stačí jeden neopatrný pohyb a zítra ráno mě zase zavolají, abych ohledal i vaše tělo. Temný, krvavý death metal, u kterého zcela vykrvácíte! Perfektní záležitost pro všechny maniaky ctící starou smrtící školu! Masakr!Asphyx says:

I have always been fascinated by the patterns that blood can create. As if a morbid painter grabbed the paintbrush and let his perverted fantasy pass. His hand would be led by a depraved killer's mind. When I do the inquest of another dead body, I always think about this blood patterns. I still remember it when I hear some excellent death metal album. German PROFANATION are classics in the best sense of the word. Their raw death metal reminded me the brutal mornings in our city again. A crazy killer walks around the streets.

As it is well known, I listen to music mainly by heart. I like to let the songs act on me, I am adding the volume and the movie inspired by the new record "Into Cascades of Blood and Burning Soil" is happening in front of my eyes. It's very cruel, raw, brutal, ugly, and full of human evil and dirt. Blood really drips from this record!


"Into Cascades of Blood and Burning Soil" is the album of rather old, honest death metal school. Of course, the influences of both American and European music can be traced in the PROFANATION material. But it doesn't matter at all; there are lots of exciting moments, different turnovers and insanities floating over the well-done craft (perfect and massacre sound and morbidly tuned cover art). The record breaks over like an avalanche, like a perfectly tuned machine that has pushed a famous pile of human bodies in front of it. During the listening, I feel like I'm a hunted game, a victim that runs off the streets somewhere on the outskirts. If I stop, I'll die! The record has the same pressure as the knife blade on your throat. One careless move is enough, and they will call me tomorrow morning to do the inquest of your body, too. Dark, bloody death metal from which you bleed out! The perfect thing for all the maniacs honoring the old death metal school! Massacre!


INTERVIEW WITH PROFANATION:
in english:

in czech (česky):


tracklist:
1. Incantation 
2. Into Cascades of Blood and Burning Soil 
3. Seed of Evil 
4. Silent God 
5. Bloodbath in Heaven 
6. Der Gemütliche 
7. Unholy Brutality Unleashed 
8. The Prophecy 
9. Butcher´s Joy 
10. A Place to Pray - Ablaze for Prey

band:
Alex - Guitar/Vocals
Jeff - Vocals
Vincent - Guitar
Anton - Bass
Luxl - Drums

Share this games :

TWITTER